GemeenteBelangen Veendam

Nieuws

Donatie aan Stichting Voor Door te Wildervank.

Ieder jaar staat GB op de Kerstmarkt om geld in te zamelen voor een goed doel. Aangevuld met een extra donatie door het bestuur van GB komt er elk jaar een leuk bedrag tevoorschijn waar diverse goede doelen reeds blij van zijn geworden.

Dit keer was het de beurt aan de Stichting Voor Door te Wildervank. Bij Voor Door mag iedereen binnenlopen om bijvoorbeeld even te buurten, of om te knutselen, kortom een plek voor sociale cohesie. En ook gerund door vrijwilligers; hoe mooi!!

Op de foto hieronder wordt onze waarde-cheque overhandigd door Bert Kraan aan mevr. Tiny Meijer.

We zitten niet op onze handen.

Morgen 25 mei schrijven we in de gemeentelijke geschiedenis iets gedenkwaardigs. De gemeenteraad vergadert voor het eerst, gedwongen door de omstandigheden verband houdende met de Corona-beperkingen, digitaal. Een behoorlijk deel van werkend Nederland heeft de afgelopen weken kennis moeten maken met digitaal vergaderen en digitaal werken vanaf een thuiswerkplek. Naar het schijnt zijn de ervaringen daarin redelijk positief. Hoe het in de raadsvergadering zal gaan weten we morgenavond. De agenda is niet gevuld met zeer gevoelige kwesties; dus politiek gezien is het vooralsnog niet nodig om harde noten digitaal te kraken.

Zitten we in Coronatijd dan op onze handjes? Welnee, ook als fractie zijn we al meerdere keren digitaal aan de bak geweest met…… vallen en opstaan. En zeker zijn we aan de slag met meningsvorming en informatie delen over diverse diepgaande zaken die voor ons liggen en die binnenkort op de agenda komen te staan.

Enkele voorbeelden:

De voorjaarsnota zal binnenkort ter discussie staan.

Wat vinden we als fractie, maar ook als gemeenteraad,  van de op handen zijnde landelijke uitrol van het zgn. 5G-netwerk. Er leven bij onze fractie veel vragen in deze materie.

De wens van het huidige Provinciaal Bestuur inzake de RES (de Regionale Energie Strategie) om met zeer voortvarende wensen grote ambities waar te gaan maken gaat wat GB betreft erg ver. Het gewenste overleg met “de Ommelanden” schijnt er niet meer toe te doen. We bereiden ons als fractie voor om in deze materie vooral verstandige keuzes voor de gemeente Veendam te gaan maken die voor onze inwoners ook vooral “haalbaar” zullen zijn.

In het najaar zal bijvoorbeeld de problematiek rond de invoering van de omgevingswet de nodige energie van ons als fractie gaan vragen.

De bij de buurtbewoners van en bij  de C.W. Lubbersstraat aanwezige en geuitte zorgen omtrent de verkeerssituatie rond en bij de “Coop-supermarkt” is binnen onze fractie zeker reden tot verdiepende gesprekken over mogelijke oplossingen die verkeerstechnisch en juridisch de toets der kritiek moeten kunnen weerstaan. Samen met andere raadsfracties zijn we met de bewoners aldaar in gesprek.

Kortom: we hebben genoeg materie om aan de denkbeeldige vork te steken. Samen met u zijn we benieuwd hoe lang we deze situatie rond de getroffen maatregelen vol zullen moeten houden.

We blijven daarin ons best doen en hopen op betere tijden. En voor u als lezer? BLIJF GEZOND.

Koninklijke Onderscheiding

Wat een meer dan verdiende eer viel ons gewaardeerd lid Bert Kraan ten deel toen hij vorige week “op afstand” door onze burgemeester werd geïnformeerd over zijn benoeming als: Lid in de Orde van Oranje Nassau. We weten allemaal dat een dergelijke eer je niet zo maar wordt toebedeeld; daar moet je wel iets voor doen…. Bert heeft zich heel veel jaren in onze gemeente Veendam ingezet voor de gemeenschap door middel van o.a. het uitoefenen van vele bestuursfuncties, maar ook als raadslid voor zijn partij Gemeente Belangen, als prominent voorvechter van de Stichting Kleinkunst Veendam met als uitvloeisel daarvan de in de regio meer dan bekende “koopavond-concerten” en als bijna professioneel orgeldraaier voor de Stichting Zwarte Dorus.

Bij Gemeente Belangen kennen we Bert als een betrokken fractielid die vaak met (wel of niet) uitvoerbare creatieve ideeën voor de dag komt om Veendam (liever nog Wildervank) nog mooier te maken dan het al is. En dat altijd met een innemende glimlach op zijn gezicht….Wat velen niet weten is dat Bert zijn 80e levensjaar al achter zich heeft gelaten en nog steeds met positieve energie in staat is veel kleur te geven aan de invulling van zijn leven. Wij van Gemeente Belangen vinden dat mooi.

Bert, we willen je ook langs deze weg graag van harte feliciteren.

Aangepaste 4 mei-viering.


De jaarlijkse Dodenherdenking op 4 mei is een belangrijk moment in het jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn er dit jaar geen herdenkingen bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. In plaats van gezamenlijke herdenkingsbijeenkomsten, herdenken wij dit jaar vanuit huis. De gemeente Veendam heeft een alternatieve herdenking samengesteld die vooraf wordt opgenomen en op 4 mei online en via televisie te volgen is.

Herdenken
Tijdens de 4 mei herdenking herdenken wij iedereen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Dit jaar is extra bijzonder omdat het 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is geëindigd. Burgemeester Sipke Swierstra: “In plaats van samen bij de verschillende monumenten in de gemeente te herdenken, moeten wij dit jaar vanuit huis herdenken. Er zijn veel ideeën van inwoners binnengekomen voor een andere invulling van 4 mei dit jaar. Dank daarvoor! Samen met de wethouders leg ik, op een eerder moment, een steen, krans of bloemstuk bij de verschillende monumenten in de gemeente Veendam. Hiervan wordt een videoverslag gemaakt. Deze wordt op 4 mei uitgezonden via verschillende kanalen.”

Programma
Op 4 mei 2020 zijn er geen herdenkingsbijeenkomsten, maar is er vanaf 19.30 uur een videoverslag van de kransleggingen te zien via de kabelkrant van Parkstadveendam.nl en Stichting Kabelnet Veendam (SKV kanaal 996), RTV Eén (Ziggokanaal 42) en de facebookpagina van de gemeente Veendam. Hierin zijn de herdenkingen bij de Joodse begraafplaats in Ommelanderwijk, 

75 jaar Bevrijd en Corona

Momenteel leven we met elkaar in een voor naoorlogse generaties zeer ongekende periode. Onze samenleving verkeert thans in een zeer onwerkelijke situatie als gevolg van het nu nog moeilijk te bestrijden corona-virus. Bijzonder ingrijpende maatregelen zijn ons ten deel gevallen waar we met elkaar zeer onwennig maar wel grotendeels berustend mee om proberen te gaan. Als gevolg van het ongrijpbare karakter van het corona-virus zijn o.a. scholen op dit moment al drie weken gesloten, mogen verzorgenden in verpleeghuizen geen bezoek meer ontvangen, zijn alle grote evenementen de komende weken afgeblazen, is het vliegverkeer grotendeels stil komen te liggen, is de horeca grotendeels gesloten en geven we elkaar bij een ontmoeting op tenminste anderhalve meter afstand geen handen meer. De meeste werkenden in ons land proberen met vallen en opstaan thuis hun taak uit te voeren. Veel bedrijven verkeren inmiddels in grote moeilijkheden omdat produktie e.d. stil is komen te liggen en derhalve inkomsten niet meer binnenkomen en lasten en loon- en onkosten gewoon door blijven gaan. Op dit moment van schrijven is het dodental in Nederland als gevolg van de corona-crisis de 2500 gepasseerd en we weten absoluut nog niet waar dit gaat eindigen. Niet alleen Nederland kraakt in haar voegen; wereldwijd grijpt het virus om zich heen met overal zeer ingrijpende gevolgen.

Deze situatie heeft ook gevolgen voor de politiek in Nederland. Momenteel wordt er op een totaal andere manier bestuurd dan zoals we gewend zijn. Ons college van B en W in Veendam vergadert dagelijks inzake de stand van zaken binnen onze gemeente en in onze provincie en neemt met in achtneming van de richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio de nodige besluiten. Dat vergaderen vindt plaats via de digitale snelweg. Ook de fractie van Gemeentebelangen heeft reeds digitaal vergadert inzake een aantal in het oog springende zaken die de komende tijd op ons af zullen komen. (Hierover op een later moment meer.)

Op dit moment van schrijven is het 13 april 2020 Tweede Paasdag. Vandaag is het 75 jaar geleden dat Veendam door Poolse troepen onder leiding van Ritmeester Jan Salwa bevrijd werd van de Duitse overheersing die toen bijna 5 jaren had geduurd. Om dit feit te gedenken steekt Veendam op deze dag de vlag uit. Met de komst van de Poolse bevrijders kwam er een einde aan een periode van 5 jaren onderdrukking en beperking van bewegingsvrijheid. Op 5 mei vieren we landelijk het voor Nederland definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog van toen en de Corona-periode van nu zijn weliswaar totaal verschillende grootheden. Er is echter wel een kleine overeenstemming. Nederland staat momenteel letterlijk stil. We voelen nu een aantal weken de beperkingen aan bewegingsvrijheid bij een zogenaamde “intelligente lock-down”. Wat zullen die 5 jaren van toen lang geweest zijn.

Veel sterkte allemaal!!

Uitstel GB aan de Bak

In verband met het Coronavirus en de daarmee samenhangende adviezen die vanuit onze overheid momenteel geldend zijn hebben we besloten om tot het einde van deze maand ons publiek niet actief op te zoeken volgens de eerder aangekondigde “GB-aan de Bak” activiteiten.

We houden u op de hoogte van het vervolg.

Gratis Inbreng Tuinafval

Een lang gekoesterde wens van Gemeentebelangen is in vervulling gegaan. We hadden het in ons verkiezingsprogramma meegenomen maar nu is het dan zover. Bijgaand het persbericht van onze gemeente:

Persbericht

Veendam, 9 maart 2020

Gratis grof tuinafval brengen voor inwoners Veendam

Inwoners van de gemeente Veendam kunnen dit jaar gedurende twee weken gratis grof tuinafval brengen bij het afvalbrengstation aan de Meihuizenweg 25 (op het terrein van Sita) in Wildervank. Gratis grof tuinafval brengen kan van maandag 16 maart 2020 tot en met zaterdag 21 maart 2020 en in het najaar, van maandag 16 november tot en met zaterdag 21 november.

Gescheiden inzamelen

De gemeente Veendam wil bevorderen dat er zoveel mogelijk grof tuinafval wordt gescheiden. Zo wordt voorkomen dat grof tuinafval bij het restafval eindigt. Onder grof tuinafval vallen gemaaid gras, takken en snoeiafval. Zand, aarde, bielzen, schuttingen en tuinhekjes zijn geen grof tuinafval.

/// EINDE PERSBERICHT ///

Regionale Energie Strategie:

De gemeenteraad van Veendam staat net als alle Groninger gemeenten voor de uitdaging te komen tot verstandige beleidskeuzes t.a.v. de Regionale Energie Strategie. Dit betekent dat er vanuit Veendam een helder antwoord moet komen hoe er concreet zal worden omgegaan met de afbouw van het gasgebruik en hoe verder invulling zal worden gegeven aan het duurzaamheidsprincipe en het opwekken van alternatieve energievormen. In de bijgaande beschouwing,(met dank aan Robert de Jonge) kunt u lezen wat de gedachten zijn van GB in deze materie en zoals we deze hebben ingebracht in de raadsvergadering van 24 februari 2020.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor ons ligt het consultatiedocument RES wat ons inzicht geeft in het proces en de belangrijkste bevindingen in de werkgroepen RES Groningen. Gevraagd aan de fracties wat de wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van de op te stellen concept RES Groningen.

Hierbij volgen wij consulatiepunten die in het document in ogenschouw worden genomen en geven daarbij onze wensen en bedenkingen aan:

De hoofdvraag is of de benodigde informatie voldoende is om voor de concept RES een keuze te kunnen maken ten aanzien van het bod voor duurzame opwekking van elektriciteit:

Laten wij voor Veendam heel duidelijke zijn. Windpark N33 wordt nu gerealiseerd zonder draagvlak onder de bevolking, zonder lokale participatie, doorgedrukt gekregen middels een rijkscoördinatieregeling. Een voorbeeld zoals het volgens ons niet moet. Daarnaast is in Veendam een groot zonnepark gerealiseerd van 15,5MW welke ruimtelijke goed is ingepast en wat wel draagvlak geniet. In de tussenrapportage werkgroep elektriciteit wordt voor de ´bouwsteen wind´ uitbreiding in één van de bestaande concentratiegebieden genoemd. Windpark N33 bij Veendam is één van de drie concentratiegebieden. Voor ons is uitbreiding Windpark N33 geen optie. Na het realiseren van Windpark N33 wordt in Veendam meer hernieuwbare energie geproduceerd dan het verbruik in de gebouwde omgeving van de gemeente Veendam (Grafiek 1, pagina 8,tussenrapportage werkgroep elektriciteit). Eigenlijk is dit een algemeen beeld voor het ´ommeland´. De stad Groningen heeft nog een erg grote opgave om te voorzien in hernieuwbare energie voor de gebouwde omgeving. Het schaal bij schaal principe dient daar invulling te krijgen, grote energieafnemers dichtbij grootschalige opwek. Aan de kansenkaart voor wind rondom de stad Groningen kan daarmee invulling worden gegeven: het vierde concentratiegebied voor Wind De infrastructurele energieknooppunten dienen daarin volgens ons minder leidend te zijn. (= antwoord consultatiepunt 4.1 Ruimte schaal bij schaal )

In hoofdstuk 4.2. wordt expliciet gevraagd naar welk bod voor duurzame elektriciteit de voorkeur uitgaat. Ons standpunt is dat de 35TWh gelijkmatig over alle RES regio verdeeld dient te worden. Voor de RES Groningen dienen wij dan 1,17 TWh te leveren. Lusten en lasten worden eerlijk verdeeld, de provincie Groningen hoeft niet weer een win-gewest te worden vol met windmolens. Wij hebben namelijk eerbied voor onze omgeving. Het bod op basis van de geplande projecten ad 4.0TWh waarmee wij meer dan 11,% van de landelijke opgave voor ons rekening nemen is ruimschoots meer dan voldoende. (= antwoord consultatiepunt 4.2 Consultatiepunt Elektriciteit:)

Er word gevraagd naar het gezamenlijk verkennen van de mogelijkheden voor groen gas;

(4.3 Consultatiepunt Warmte)

Trias Energetica is leidend: Eerst inzetten om de warmtevraag te minimaliseren door bijvoorbeeld goed te isoleren. Kansen ten aanzien van het bewerkstelligen van een gezond binnenklimaat dienen daarin meegenomen te worden. Dus maximaal na-isoleren. Benutten van de bestaande infrastructuur geniet de voorkeur. De transitie om van het aardgas af te gaan gaat volgens ons te snel en is onvoldoende doordacht: Verbruik beperken en tijdelijke doorgaan middels importeren van gas zou zeker nog een optie moeten zijn zodat in de loop der tijd door innovatie het gas verrijkt kan worden met groengas, synthetisch gas en bijvoorbeeld waterstofgas. In Boven-Pekela loopt een proef met een quick-Fit oplossing waarbij met hogedruk biovergisting groen gas wordt geproduceerd. Dit is zeker interessant en verdient een gezamenlijke kansen verkenning.

(* AHPD*-technologie->Autogenerative High Pressure Digestion)

Quickfit –> Na-osoleren + hybridewarmptempomp (electra) en (bio)gas ( voor tapwater en verwarming als het heel koud is)

Ten aanzien het Groninger model voor lokaal eigendom; (4.4 Consultatiepunt lokaal eigendom)

Tot op heden is bij de gerealiseerde projecten geen, dan wel zeer beperkt, sprake geweest van lokaal eigendom. Voor GemeenteBelangen Veendam is het een belangrijke vereiste dat er draagvlak onder de bevolking is en dat deze ook substantieel meedeelt in de revenuen. Deze lokale participatie is volgens ons onvoldoende geborgd in het beleid. Volgens ons zal lokaal eigendom / participatie als als een harde voorwaarde moeten worden vastgesteld in de landelijke subsidie-regeling SDE+.

Voor het Groninger Model is het belangrijk om te verkennen welke publiekrechtelijkeinstrumenten en uitvoeringsinstrumenten de provincie heeft om lokaal eigendom/participatie te waarborgen in provinciaal beleid en welke landelijke aanpassing daarbij benodigd zijn.

Lukt lokale participatie niet dan is het bedoeling om een gebiedsfonds op te stellen. Het windenergiebeleid van de provincie Groningen vraagt van ontwikkelaars van windparken dat er per megawatt (MW) aan opgesteld vermogen 1.050 euro in een gebiedsfonds wordt gestopt. Dit is verre van substantieel te noemen, hiermee kun je niet betogen dat de revenuen ook lokaal weer terugvloeien en dat er dan sprake is van een goede verdeling van lusten en lasten.

Ten aanzien van het consulatiepunt communicatie: ( 4.5 Consultatiepunt communicatie:)

Een gezamenlijke regionale campagne dient primair gericht te zijn op het informeren. Bij consulteren stellen wij voor in te zetten op op een per gemeente in te stellen burgerraad. Met name de warmtetransitie heeft een grote impact en gaat alle inwoners raken. Betrek daarom burgers uit alle lagen en luister naar hen. De deliberatieve democratie: Ons advies is: ga werken met gelote burgerraden.

GB aan de Bak!!

Heb jij of heeft jouw wijk of vereniging ergens hulp bij nodig, wil je
iets leuks of belangrijks met ons delen of heb je toffe ideeën voor
onze gemeente?
GemeenteBelangen is benieuwd naar jouw verhaal…
Laat het ons weten voor aanstaande donderdag 5 maart, via de 
WhatsApp (06- 83543821) of mail naar:
aandebak@gemeentebelangenveendam.nl
Wie weet komen wij zaterdag 14 maart tussen 10.00 tot 12.00 uur met de bakfiets bij je langs. Uiteraard regelen wij een
bakkie met wat lekkers erbij. Tot snel!


Aan de bak DEFINITIEVE VERSIE – westerhuisjob@gmail.com – Gmail

Bewonersbijeenkomst Wijk en Buurtbeheer Wildervank

Op 5 februari organiseerde Wijk en Buurtbeheer Wildervank een informatieve avond voor de bewoners om met de uitgenodigde gemeentelijke raadsfracties in overleg te gaan over zaken die voor Wildervank belangrijk zijn. Een prima initiatief zo bleek want de toestroom van de belangstellenden was groot. Kennelijk waren er met de uitnodiging hoge verwachtingen gewekt bij de bewoners om van de raadsleden te vernemen hoe het met de voortgang van de ontwikkelingen in Wildervank is gesteld. Aan het begin van de avond werden de belangstellenden meegenomen in een heldere videobeschouwing met daarin veel terechte aandacht voor de verkeersproblematiek in Wildervank en met name de verkeersituatie nabij “de gele brug” en het winkelcentrum aan de Apollolaan. Daarbij werden de twee jaar eerder gedane bevestigingen van de toenmalige wethouders Wierenga, Hammenga en Schmaal om de problematiek met de nodige prioriteit op te pakken nog even voor het voetlicht gebracht. Terecht. Want gedane toezeggingen moet je nakomen. Na deze introductie kantelde de avond volledig doordat Wijk en Buurtbeheer bij de fractievoorzitters “verhaal” ging halen. “Welke plannen liggen er nu concreet op tafel om te komen tot een oplossing?” Om daarop als raadslid/fractievoorzitter antwoord op te kunnen geven moeten er wel plannen zijn; immers de raadsleden worden pas bij de plannen betrokken wanneer deze in een vergevorderd uitgewerkt stadium zijn, waarbij alle benodigde deskundigheid is verwerkt, om er vervolgens een definitief oordeel over te geven. Op dit moment zijn er nog geen concreet uitgewerkte plannen die voorliggen bij de gemeenteraad. Dus kon er door de fractievoorzitters geen duidelijk antwoord worden gegeven op deze vraag. Dit tot begrijpelijkerwijs groot ongenoegen van de zaal. Het stigma: De Gemeente doet niets Voor Wildervank werd zeer onterecht hiermee bekrachtigd. Bij een goede voorbereiding van Wijk en Buurtbeheer Wildervank had deze situatie niet hoeven ontstaan. En politiek Veendam is zeer begaan met de complexe situatie aldaar die niet zomaar is op te lossen. Groot was de verbazing in de zaal toen er door de organisatie alsnog een planschets werd geprojecteerd die kennelijk in het vooroverleg met de wijk al was besproken. Hoezo: er gebeurt niets met Wildervank…. De commotie werd nog groter toen er vanuit de zaal geopperd werd waarom de wethouders niet aanwezig waren; kennelijk interesseert het college de Wildervank-aangelegenheden niets ….. Het antwoord hierop is simpel: Wijk en Buurtbeheer had de wethouders niet uitgenodigd. Jammer. Het feit dat er een sfeer over de avond is komen te liggen die een zeer negatief beeld van de politiek in Veendam schetst is bijzonder vervelend en ook onterecht. Voor de aanwezige fractieleden van GB is deze avond de aanleiding om aan alle inwoners van Veendam en die van Wildervank in het bijzonder nogmaals te attenderen dat we graag met u als bewoners in overleg gaan en dat we ons blijvend hard willen maken voor de belangen van de wijk waarin u woont. We blijven ondanks de negatieve gevoelens bij de Wildervankers de problematiek nabij o.a. de Apollolaan prioriteit geven. Wij zoeken u niet alleen graag actief op; maar we stellen uw initiatief tot het stellen van vragen of melden van problemen zeer op prijs.