GemeenteBelangen Veendam is een vereniging met leden. Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Dennis Pots | dennis.pots@gemeentebelangenveendam.nl

Secretaris: Trevor Mooijman | secretaris@gemeentebelangenveendam.nl

Penningmeester: Andrea Horlings | penningmeester@gemeentebelangenveendam.nl

Lid: Jan Ubels

Lid: Robert de Jonge