GemeenteBelangen Veendam is een pragmatisch ingestelde partij. Een partij die voor de lokale problemen in de gemeente Veendam praktische oplossingen zoekt. Een partij die zowel vooruit kijkt en maar ook het verleden in ere houdt. GemeenteBelangen Veendam is niet met handen en voeten gebonden aan organisaties van werkgevers, werknemers, kerkgenootschappen of belangengroeperingen. GemeenteBelangen Veendam staat onafhankelijk in het politieke landschap van Veendam. Vanuit die houding neemt GemeenteBelangen Veendam duidelijke standpunten in over actuele kwesties in de politiek van alledag.

Wat kost een lidmaatschap?

GemeenteBelangen Veendam kent een contributieregeling waaraan u moet voldoen om alle rechten (stemrecht, kandidaatstelling etc.) als lid te verkrijgen. De partijleden stellen jaarlijks de hoogte van de contributie vast. De contributie is ook voor dit jaar weer vastgesteld op (minimaal) € 15,00. (meer mag!).

Kortingsactie 2023: Nieuwe leden betalen het eerste kalenderjaar € 5,00! 

Wat moet u doen om lid te worden?

Vul onderstaand contactformulier in waarin u uw naam, adresgegevens en emailadres (eventueel ook uw telefoonnummer als u direct contact wilt) opgeeft. U ontvangt dan van het secretariaat een officieel inschrijfformulier. Zodra dit formulier ontvangen is door het secretariaat en uw contributie ontvangen is op de rekening van GemeenteBelangen Veendam, bent u lid.

Formulier

Lidmaatschap

  Aanhef *

  Naam *

  Adres *

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  Uw email *

  eventuele opmerkingen

  * verplicht invullen

  captcha

  Op spam te voorkomen, vragen u de bovenstaande code in te vullen: