• We houden onze voorzieningen zoals sport, cultuur en buurthuizen op peil.

 • Verbeteren verkeersveiligheid, van schoolroutes en oversteekplaatsen.

 • We gaan het aantal woningen uitbreiden voor alle doelgroepen, voor huurders en kopers.

 • Behoud van groen en waterpartijen door goed onderhoud, Veendam is en blijft Parkstad!

 • Recreatieve mogelijkheden van Borgerswold verder ontwikkelen, beleefpad aanleggen en vaarrecreatie uitbreiden.

 • Herinrichting winkelcentrum Wildervank, 11de laan en het kruispunt.

 • Het creëren van een openbaar toilet en douchegelegenheid bij het strand in Borgerswold.

 • Betere verkeersverbinding naar de N33, vanuit zowel de noord- als de zuidkant.

 • We gaan werken aan een aantrekkelijk woon- en winkelcentrum.

 • Herinrichten voormalige busstationterrein, met veilig parkeren, veilig oversteken en woningbouw.

 • Gemeente Veendam is en blijft een aantrekkelijke plaats voor MKB (centrum) en grote bedrijven, dat zorgt voor werkgelegenheid.

 • Werkgelegenheid benutten, iedereen doet mee.

 • Elk kind moet veilig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.