• Geen gemeentelijke herindeling met Pekela en Stadskanaal.

 • Beter onderhoud van groen en vijvers.

 • Maximale inzet om werkgelegenheid te creëren in Veendam.

 • Gratis inleveren van groen- en snoeiafval bij het brengstation.

 • Aanpak winkelcentrum Wildervank en kruising met het Oosterdiep.

 • Alle schade als gevolg van gas- en zoutwinning moet vergoed worden.

 • Betaalbare en toegankelijke huisvesting voor iedereen, dus ook voor jongeren.

 • Behoud van voorzieningen in de hele gemeente (sport, zwembad, buurthuizen, speeltuinen etc.)

 • Iedereen telt mee en moet kunnen deelnemen aan de samenleving.

 • Cultuur, recreatie en toerisme zijn belangrijk voor Veendam en moeten verder worden ontwikkeld.

 • 24-uurs huisartsenpost in Veendam, ook in de weekenden.

 • Het leer- en sportpark De Langeleegte geeft de jeugd de beste kansen voor de toekomst.

 • GB blijft tegen windmolens langs de N33, maar ondersteunt verdere initiatieven van duurzame energieopwekking.

 • Ook glasvezel in het buitengebied zoals in Wildervanksterdallen.

 • Geen ondergrondse opslag van afval, zoals kernafval en CO2.

 • Goede ondersteuning voor verenigingen, wijk- en dorpsbeheer.

 • Investeren in een bruisend en aantrekkelijk centrum.

 • Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn.

 • Doorontwikkeling van Borgerswold, recreatie rond het Langeboschmeer.

 • Bij de gemeente Veendam moet de nadruk liggen op kostenbeheersing en niet op het verhogen van inkomsten ten laste van onze inwoners.