GemeenteBelangen Veendam is lid van het Groninger Belang die ons in de provinciale staten van Groningen vertegenwoordigd:

Groninger Belang is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de provincie Groningen: Stad & Ommeland.

Het Groninger Belang is onafhankelijk van landelijke politieke partijen en wordt gevormd door een groot deel van de lokale politieke partijen die binnen de provincie Groningen actief zijn. Hierdoor weet het Groninger Belang als geen ander wat er in úw gemeente en regio speelt.

Het Groninger Belang zal zich bij al haar beslissingen laten leiden door het antwoord op de vraag: “Wat is goed voor onze provincie en onze inwoners ?”.

Het Groninger Belang staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van ons Gronings cultureel erfgoed in alle opzichten.

Het Groninger Belang wil de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burgers leggen, dus minder bemoeienissen vanuit de provincie en meer overlaten aan de gemeenten.

Groningen verdient het

Het Groninger Belang staat voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten, daar waar onze bodemschatten worden gedolven en inwoners hiervan hinder ondervinden. Schadevergoeding en compensatie moeten snel en zo eenvoudig mogelijk geregeld worden. Veiligheid staat voorop en moet te allen tijde gewaarborgd worden. Een onafhankelijke schade afhandeling is essentieel, eveneens als onafhankelijkheid bij het bepalen van (her) bouwnormen. Het

Groninger Belang gelooft in de kracht van onze provincie en haar inwoners! Groninger Belang gelooft in de pijlers onder onze economie en wil deze verder versterken:

Speerpunten

  • Gaswinning
  • Windmolens
  • Herindeling
  • Economie
  • Omgevingsverordening
  • Industrie