Het college heeft op verzoek van de gemeenteraad van Veendam een brief verzonden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met het verzoek om zorg te dragen dat gemeentelijk beheerde hertenkampen toegevoegd worden aan de uitzonderinglijst dan wel een toestemming verkrijgen om ook toekomstig damherten te kunnen houden. Deze brief is nu door de Tweede Kamer ontvangen en besproken door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De commissie heeft besloten dat er in de brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het commissiedebat over Natuur op 28 juni 2023. GemeenteBelangen Veendam blijft dit onderwerp nauwgezet volgen! Zie het hele dossier: https://gemeentebelangenveendam.nl/…/ingebrachte-motie-her…/