In de raadsvergadering van 6 maart 2023 heeft Robert de Jonge een motie ingebracht waarin het college wordt opgedragen een brief te zenden naar de minister van landbouw (LNV) met het verzoek om zorg te dragen dat gemeentelijk beheerde hertenkampen toegevoegd worden aan de uitzonderinglijst dan wel een toestemming  verkrijgen om ook toekomstig damherten te kunnen houden. Deze motie is samen ingebracht met de fracties SP, Veuruutkiek, Cda, en de Christenunie. VVD zou ook mee-indienen, echter helaas (met reden) afwezig.

Onderaan dit bericht kun je de motie lezen.

Dit is de uitslag van de stemming:

De huis- en hobbydierenlijst krijgt een aanpassing. Minister Piet Adema (CU) van LNV is voornemens, deze lijst te beperken tot 30 soorten. Gevolg is dat damherten per 1 januari 2024 niet meer gehouden mogen worden op een hertenkamp. Ze zouden met name te gevaarlijk zijn in de omgang. Een onbegrijpelijk voornemen volgens fractievoorzitter Robert de Jonge van GemeenteBelangen Veendam: ‘het houden van damherten in Nederland stamt al uit de 17e eeuw. In Veendam is het hertenkamp een blikvanger in het centrum en van cultureel historische waarde. Het hertenkamp in Veendam is al meer dan een eeuw aanwezig, zonder problemen. Het is aangelegd rond 1915 samen met het prachtige schoolgebouw (de ULO), een rijksmonument onder architectuur gebouwd door Jan Stuivinga uit Zeist. Veel mensen genieten er ook echt van. Ook al is er sprake van een overgangsregeling, in dit hertenkamp gaan we geen alpaca’s, kamelen, lama’s of waterbuffels houden. Het klinkt absurd maar deze soorten staan wel op de nieuwe lijst.”

 

 

Update 19-4-2023:

De brief  van het college met de bijhorende motie is door de Tweede Kamer ontvangen en besproken door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De commissie heeft besloten dat er in de brief informatie staat die gebruikt kan worden tijdens het commissiedebat over Natuur op 28 juni 2023.

GemeenteBelangen Veendam blijft dit onderwerp (op)volgen!