In de commissie Sociaal van dinsdag 4 april is uitvoerig door onze fractie stilgestaan bij het onderwerp: hulp bij ondersteuning.

In de rondvraag van de afgelopen raadsvergadering werd bij monde van onze fractievoorzitter zeer terecht aandacht gevraagd voor de problemen die door een deel van onze inwoners wordt ervaren bij de zoektocht naar ondersteuningsmogelijkheden in de vorm van voorzieningen of tegemoetkomingen. De directe aanleiding waren de bij onze fractie binnengekomen meldingen door inwoners van onze gemeente inzake problemen met de aanvragen voor o.a. het Noodfonds Energie Toeslag. Voor onze fractie een reden om eens wat dieper in deze materie te duiken en het hele scala aan mogelijkheden en onmogelijkheden eens duidelijk ten tonele te voeren. Daartoe hebben we vooral gekeken naar de inhoud van onze gemeentegids, de website van onze gemeente, de informatiefolders die omtrent deze problematiek eerder gemaakt zijn, welke info er bij andere instellingen zoals de Bibliotheek en bijvoorbeeld Acantus en De Basis (Compaan) voorhanden is.

We deden de volgende ontdekkingen:

Gemeentegids:  Op pagina 26 slechts een klein stukje omtrent hulp. Geen duidelijke verwijzingen naar bijvoorbeeld ‘het formulierenteam’.

Website gemeente Veendam:

  1. In de zoekbalk in eerste instantie geen resultaten bij het woord: Formulierenteam.
  2. Geen duidelijke doorklikmogelijkheid naar bijvoorbeeld: Hulp en Ondersteuning. 
  3. Alleen bij ‘Werk en inkomen’ kom je bij Hulp bij Geldzaken. Daar staan ook de regelingen Eenmalige Energie Toeslagen en Tijdelijke Noodfondsenergie. 

Website ‘DeBasis’ landingsplaats ‘Het formulierenteam’: Enkel gericht op mensen met schulden.

Deze info is vooral gericht op bewoners van onze gemeente met schulden. Er zijn echter ook doelgroepen die nu nog geen schulden hebben maar wel het gevaar lopen dat de schuldenproblematiek om de hoek komt kijken. En er zijn ook bewoners in onze gemeente die het gewoon moeilijk vinden om zowel op papier dan wel digitaal de benodigde aanvragen te doen plaatsvinden. Vooral wanneer er ingelogd moet gaan worden met een DigiD.

Het is ons duidelijk geworden dat andere partijen waar bewoners zich melden of waar ze regelmatig verschijnen via de digitale weg geen of weinig nadere info verschaffen inzake de mogelijkheden tot het verkrijgen en aanvragen van voorzieningen die door onze overheid beschikbaar is.

Wel zijn we bijzonder blij dat het Formulierenteam van De Basis, die de Gemeente Veendam in de arm heeft genomen om mensen die moeite ervaren in het doolhof van mogelijkheden praktisch ter wille te zijn, uitstekend functioneert. Alleen is wel de vraag of een ieder binnen de desbetreffende doelgroepen van deze mogelijkheid kennis heeft genomen.

Het college nam uitvoerig de moeite om deze problematiek tot zich te nemen en van de nodige becommentariëring te voorzien. Ook het college is tot de conclusie gekomen dat ondanks alle goede bedoelingen ten spijt, het via de diverse kanalen toch moeilijk blijkt om onze inwoners de juiste weg te wijzen bij het aanvragen en verkrijgen van de ter beschikking staande voorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden. Bij monde van de wethouders Kleve en Grimbergen hebben we mogen vernemen dat er met onze kritische kanttekeningen in de hand wordt gekeken naar een nog betere manier van bekendmaking en verwijzing. Onze suggestie om een zgn. Klantenpanel in het leven te roepen die geheel onafhankelijk kritisch kijkt naar alle vormen van “bewegwijzering in het grote aanvragenbos” wordt omarmd.

We hebben goede hoop dat de komende tijd het voor onze inwoners gemakkelijker zal gaan worden om de weg te vinden bij het vinden van de nodige informatie over, en het doen van aanvragen voor voorzieningen en toeslagen.

Zie ook https://gemeentebelangenveendam.nl/2023/03/06/meer-hulp-nodig-in-het-digitale-doolhof/