Dit was de alarmerende kop van een artikel in DvhN van 30 april. Reden voor ons om hier nader aandacht voor te vragen. Wat is er gaande? Het blijkt dat er bij het kennelijk vrij onbekende  “Loket Leefbaarheid” weinig tot geen aanvragen binnenkomen voor het subsidiëren van initiatieven vanuit bijvoorbeeld dorps- en buurthuizen, bewonersinitiatieven, dorpsbelangen organisaties en verenigingen. Er kan bij dit loket voor maar liefst € 10.000,- per aanvraag ingediend worden voor een verrijking van de leefbaarheid in dorpen, wijken en straten. We kunnen hierbij denken aan speeltoestellen in speeltuintjes of het oppimpen van het interieur van een buurthuis of jeugdhonk, enz… En het mooie is dat deze subsidiemogelijkheid zeker nog enkele jaren blijft bestaan. De ereniging Groninger Dorpen gaat proberen om deze kennelijke onbekendheid om te zetten naar meer toegankelijkheid door er meer publiciteit aan te geven. Ze gaat dit doen op toegankelijke plaatsen in onze regio o.a. namelijk in de bibliotheek in Veendam  Dit gaat gebeuren in de vorm van zogenaamde laagdrempelige spreekuren, waarbij mensen uitleg krijgen hoe er op een eenvoudige wijze aanvragen kunnen worden gerealiseerd met als doel het veilig stellen van een mooi en passend subsidiebedrag. Wij van GB juichen dit initiatief van harte toe. Hiewrbij de link van het Loket Leefbaarheid: https://www.loketleefbaarheid.nl