In het kort:
Bezoek Marten Klompienlaan: verkeersveiligheid, afvalinzameling, speeltuin.
Prioriteit: betere communicatie met inwoners.
Vragen over mobiliteitsplan, focus op veiligheid en voortgang
‍♂️ Zebrapad Jacob Bruggemalaan recent aangelegd.
‘Het Hazepad’ (verhoogd plateau & VRI) in voorbereiding.
Toezegging verdere bespreking mobiliteitsplan.
Belang actieve communicatie over projecten.

 

Afgelopen weekend gingen de dames van GemeenteBelangen Veendam op bezoek bij de Marten Klompienlaan (Golflaan), op uitnodiging van de bewoners. Daar werden kwesties als verkeersonveiligheid, afvalinzameling en een speeltuin ter sprake gebracht. Deze buurtbewoners hadden al eerder contact opgenomen met de gemeente, maar tot nu toe geen reactie ontvangen. In de raadsvergadering hebben we deze kwesties ter sprake gebracht bij het college en benadrukt dat het verbeteren van de communicatie met onze inwoners een prioriteit is, zoals afgesproken in ons coalitieakkoord.

 

Daarnaast hebben we vragen gesteld over de voortgang van het mobiliteitsplan, vooral gericht op verkeersveiligheid. In de Veendammer gemeenschap hebben we gemerkt dat er wat onvrede is ontstaan over de snelle invoering van verkeersmaatregelen op de Lloydsweg, terwijl elders in Veendam aanpassingen nog op zich laten wachten. Het zebrapad op de Jacob Bruggemalaan is zojuist aangelegd, een dag na de raadsvergadering. Dit heeft enige tijd geduurd vanwege de noodzaak van hoogwaardige materialen met een lange levensduur, die alleen bij goed weer kunnen worden aangebracht. Het verhoogde plateau met verkeerslichten op de Kerkstraat, ook bekend als ‘Het Hazepad’, is momenteel in voorbereiding en wacht op de levering van de benodigde materialen. Afgesproken is om het mobiliteitsplan, inclusief het uitvoeringsplan, verder te bespreken in de commissie fysiek.

We benadrukken het belang van actieve communicatie vanuit de gemeente over lopende projecten en blijven ons inzetten voor een veilige en prettige leefomgeving voor alle inwoners van Veendam.