In een speciale raadsgadering, gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, heeft de gemeenteraad van Veendam op 31 januari een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De fractievoorzitters die als lid van de vertrouwenscommissie waren voorgedragen, aangevuld met wethouder Henk Jan Schmaal en de raadsgriffier en gemeentesecretaris als adviserend lid,  werden tijdens deze vergadering  door de gemeenteraad unaniem benoemd en geïnstalleerd.

Het was aan onze fractievoorzitter, de heer Robert de Jonge,  de eer om als beoogd en benoemde voorzitter van de vertrouwenscommissie tijdens de vergadering de vastgestelde profielschets aan Commissaris van de Koning René Paas aan te bieden. De vertrouwenscommissie heeft als belangrijke taak om een aanbeveling voor de benoeming van de burgemeester voor te bereiden.

Vanaf 7 februari 2024 is de vacature voor de positie van burgemeester open. Geïnteresseerden kunnen solliciteren, en de gemeente streeft ernaar om medio september 2024 de nieuwe burgemeester te kunnen presenteren. De vastgestelde profielschets is tot stand gekomen met input van inwoners en ondernemers, die via een vragenlijst hun wensen voor de nieuwe burgemeester hebben gedeeld.

De volledige profielschets is beschikbaar op de officiële gemeentewebsite: www.veendam.nl/gezochtburgemeester

De gemeenteraad en GemeenteBelangen kijkt met lokale trots en toekomstgerichtheid uit naar de sollicitaties en de uiteindelijke benoeming van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester.