Met het vertrek van de heer Bert Kraan als zeer gewaardeerd GB-raadslid ontstond er een vacature binnen onze raadsfractie. Conform de regels van de Kieswet is het de volgorde van de Kandidatenlijst van de voorgaande verkiezigen die de eerst rechthebbende in deze aanwijst. In onze situatie betekent dit dat mevr. Christel Knot de eer te beurt valt om de heer Bert Kraan in deze op te volgen. Ruim anderhalf jaar geleden moest Christel het raadslidmaatschap wegens omstandigheden beëindigen. Inmiddels is de situatie voor Christel ten goede gekeerd en heeft ze gehoor gegegeven aan de oproep van de Kiesraad om het raadslidmaatschap weer op te pakken.

Op de raadsvergadering van 31 december is Christel wederom beëdigd als lid van de raad van Veendam. E.e.a. betekent dat onze fractie de krachtige koers kan voortzetten samen met de altijd sterke inbreng van onze herintredende Christel.  Christel, welkom en veel succes!!

(Christel tekent hier de integriteitsverklaring)

(Om compleet te zijn: Ook onze collega’s van de SP hebben met het vertrek van mevr. Veenstra een “oude-bekende” opnieuw opgenomen als raadslid, te weten de heer Harry Schoonewille. GB wenst ook de  heer Schoonewille succes.)