In de raadsvergadering van 18 december 2023 heeft ons zeer gewaardeerd lid dhr. Bert Kraan de Gemeentemedaille van Veendam in ontvangst mogen nemen uit handen van burgemeester Sandra Korthuis. Deze toekenning kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Bert was bijna 22 jaar gemeenteraadslid voor onze partij in onze gemeente; een eervolle taak die hij met veel plezier en toewijding heeft vervuld. Bert heeft besloten om per 1 januari aanstaande te stoppen met het raadswerk. In de afscheidstoespraak van onze burgemeester werden mooie en waardevolle aspecten van Berts raadslidmaatschap naar voren gehaald en werd ook ruim stil gestaan bij de rol die Berts vrouw Enga als steun en toeverlaat heeft gespeeld om al die tijd Bert de gelegenheid te geven zich aan de politiek te wijden. Bert was reeds eerder Veendammer van het jaar en als Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Deze Gemeentemedaille is hierbij een waardige toevoeging.  We willen langs deze weg jou nogmaals hartelijk danken voor al je toewijding.