Enkele dagen geleden is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan voor wandelaars en fietsers. Het fietspad in westelijke richting gelegen tussen  enerzijds de golfbaan en anderzijds het Bastion-, Dijken- en Golfeiland is eindelijk voorzien van passende lantaarnpalen. Met de komst van het Skillspark en ook de nabijheid van het hockey-, tennis- en honkbalveld, alsmede de scholen de Braskorf en de Winkler Prins,  is het aantal gebruikers de laatste tijd toegenomen. Reden voor onze fractie om in de Commissie Fysiek afgelopen voorjaar nogmaals het college te vragen om de aanleg van passende verlichting te overwegen. We zijn zeer tevreden met de realisatie van e.e.a. in de laatste weken van de zomertijd. Met name na de 28e oktober zal het effect zeer merkbaar zijn. Er is echter nog 1 kanttekening: de lampen zijn nog niet op het lichtnet aangesloten, maar dat zal niet lang op zich laten wachten.