Op 22 juni 2022 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het Theaterzaal vanBeresteyn met als thema: Aardgaswinning uit het Groningenveld en de verschillende schaderegelingen die daarmee gepaard gaan. Op deze informatiebijeenkomst bleek nadrukkelijk dat er veel vragen onder inwoners leven inzake de regeling ‘Waardedaling compensatie’. Gemeentebelangen Veendam heeft schriftelijke vragen met de oproep om Veendammers uitleg te geven over deze regeling en methodiek*. Daarop hebben wij een toezegging ontvangen van onze burgemeester. Echter de ontwikkelingen staan niet stil….

Recent heeft Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) en minister-president Rutte naar de Tweede Kamer de kabinetsreactie verzonden op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen ‘Groningers boven gas’. In de kamerbrief ‘Nij Begun’ staan 50 concrete maatregelen, waarmee het kabinet uitwerking geeft aan de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie.

Voor Veendam staan daar interessante voornemens in (beknopt):

 • Uitbreiding toepassingsgebied subsidie woningverbetering (maatregel 30)
  • de bestaande subsidieregeling voor verduurzaming en verbetering voor eigenaren van woningen uitgebreid (uitbreiding postcodegebieden). Zij kunnen een subsidie tot € 10.000 aanvragen  voor verbetering of verduurzaming van hun woning.  Door de uitbreiding wordt de discussie van gebiedsafbakening beslecht. Deze afbakening was gebaseerd op de postcodegebieden ontleend aan de methodiek van Atlas Research*.
 • Stoppen met onderzoek naar causaliteit van schades en met de trillingstool (maatregel 3)
  • Geen onderzoek naar de schadeoorzaak meer wanneer de totale kosten voor herstel lager dan € 40.000 zijn. Van deze schades wordt zonder verder onderzoek verondersteld dat ze zijn veroorzaakt door de gaswinning. Binnen het IMG-effectgebied valt hieronder ook schade door de effecten van gestapelde mijnbouw, zoals zoutwinning en winning uit kleine gasvelden. Bij schades waarbij de herstelkosten groter dan € 40.000 zijn, wordt wél gekeken naar de schadeoorzaak, waarbij het bewijsvermoeden onverkort wordt toegepast en de bewijslast niet bij de bewoner ligt.
 • Verduurzamingsstimulering / Met voorrang verduurzamen (Maatregel 29)
  • Om energiearmoede te bestrijden komt er een extra impuls voor verduurzaming door middel van isolatie. Daarvoor komt een aanvullende aanpak en geld beschikbaar gericht op zowel huur- en koopwoningen.

In een aanvullende beantwoordingsbrief van onze burgemeester hebben wij te horen gekregen de gevraagde voorlichting / uitleg over de waardedalingsregeling en de achterliggende methodiek voor de situatie in Veendam niet zal plaatsvinden aangezien door bovenstaande ontwikkelingen de urgentie daarvoor is verdwenen.*

GemeenteBelangen Veendam houdt de ontwikkelingen op dit onderwerp nauwgezet voor u in de gaten!

 • Uitgebreid de kamerbrief met maatregelen inzien? Klik hier
 • Welke 28 postcodes worden toegevoegd aan de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG)? Klik hier
  De subsidieregeling zal na besluitvorming naar verwachting dit najaar opengesteld worden. In totaal komen 28 nieuwe postcodes in aanmerking voor de subsidie. De volgende postcodes worden toegevoegd:

  • Postcodegebieden 9474, 9644, 9651, 9655, 9657, 9659 en 9971 (Deze postcodes zijn per 1 januari 2023 ook toegevoegd aan het gebied waar schade door waardedaling wordt vergoed)
   Postcodegebied 9654 (Annerveenschekanaal)
   Postcodegebied 9883 (Oldehove)
   Postcodegebieden 9972, 9974, 9976 (Zoutkamp)
   Postcodegebieden 9479, 9512, 9631, 9641, 9642, 9645, 9646, 9648, 9672, 9675, 9677, 9678, 9684, 9881, 9882 en 9885 (de gemeenten Groningen, Aa & Hunze, Veendam, Oldambt en Westerkwartier, die grotendeels grensden aan het huidige gebied)
 • Ons vorig bericht over dit onderwerp: Klik hier

Brief schriftelijke vragen en reactie burgemeester inclusief aanvullende beantwoordingbrief:

 

Kamerbrief Nij Begun: