In de raadsvergadering van 6 maart 2023 heeft onze fractie de bijgaande inbreng gepresenteerd inzake de plannen voor de verbouw van het huidige gemeentehuis om te komen tot meer centralisering van de huidige situatie en een modernisering naar een toekomstbestendig flexibel onderkomen voor het ambtelijk apparaat.

Voorzitter:

Het plan voldoet volgens de fractie van GB aan de verwachting en ambities die bij onze gemeente past. Het onderbrengen van de ambtelijke organisatie van op dit moment verschillende lokaties in onze gemeente tot huisvesting op één centrale plek is gelet op het facet effectieve samenwerking te prevaleren. Daarnaast omvat dit plan een modernisatie van de werkomgeving wat een grote bijdrage levert aan aantrekkelijk toekomstbestendig werkgevers- als werknemersschap.

 

Het spreekt ons aan dat bij de plannen veelvuldig het woord “flexibel” gebruikt wordt. Het is onmogelijk om een toekomsbestendig onderkomen te realiseren zonder dit predikaat, met name gelet op de vele maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen van de afgelopen jaren.

We weten inmiddels dat kantoorgebouwen vanaf 2023 minimaal het energielabel C moeten hebben. Gebouwen die voor 2030 al voldoen aan de renovatiestandaard worden gezien als energiezuinig genoeg voor de energieneutrale route naar 2050. Het is voor onze fractie van groot belang dat de uitvoering van dit in hoofdlijnen uitgewerkte plan op deze wijze aan deze regelgeving gaat voldoen. Met het in uitvoering nemen van dit plan wordt voorkomen dat we als gemeente frequente ingrijpende bouwkundige aanpassingen aan de nu bestaande bebouwing moeten gaan doen om aan deze regelgeving te voldoen. Het is daarmee dus ook een logische stap om het verduurzamen van het gemeentehuis te combineren met de uitbreiding en modernisatie.

Daarnaast zal het verduurzamen besparingen opleveren in de exploitatie. Als GemeenteBelangen Veendam vinden wij het belangrijk prudent met middelen om te gaan. Het gaat om een grote uitgave die volgens ons echter verantwoord is. Het dekkingsplan heeft ons daarin inzicht gegeven. Duidelijk is dat er op veel fronten bespaart wordt in de exploitatie; er wordt bijvoorbeeld bezit afgestoten. De bijhorende kapitaalslasten voor deze investering is in onze beleving zeker verantwoord. Bij de verdere uitwerking geven wij nog graag mee de vanzelfsprekende kansen op voor de hand liggende mogelijkheden tot hergebruik van bestaande middelen, zoals bijvoorbeeld meubilair, mee te nemen in het plan en daar t.z.t. de raad in mee te nemen.

Job Westerhuis