De 352 gemeenten in ons land worden jaarlijks aan de financiële meetlat gehangen van BDO Adviseurs & Accountants; het DvhN berichtte over de resultaten van dit jaarlijkse onderzoek. GemeenteBelangen Veendam is dan ook uitermate tevreden met de constatering in het onderzoek dat de gemeente Veendam ten tweede male met het cijfer 10 is beoordeeld. Het financiële beleid in onze gemeente waar onze politieke partij mede voor verantwoordelijk is werpt kennelijk haar vruchten af en springt in het oog. We beseffen echter zeer zeker dat een gezonde financiële situatie niet borg staat voor een aan alle kanten op orde zijnde Veendammer samenleving. Er is zeker nog een hoop te doen. We denken hierbij aan de verkeersveiligheid, de zorgen omtrent de gestapelde mijnbouw, de overlast van de windmolens, onderhoud aan wegen en bruggen, enzovoort, enzovoort….

Maar hoeveel aandacht er ook nog nodig is voor de komende uitdagingen, het werkt een stuk beter vanuit een gezond financieel kader. Niet alleen onze gemeente scoorde prima, ook de collega’s van de gemeente Westerwolde hebben een prima beoordeling gekregen naar aanleiding van het onderzoek. Over de situatie in de stad Groningen was het onderzoek minder lovend. Meer dan een middelmatige 5 zat er niet in….

Het resultaat in onze gemeente mag er zijn en nodigt ons uit om met vol elan door te gaan op de reeds eerder ingeslagen weg.