In november hadden wij wederom onze algemene ledenvergadering. Voor alle besturen in Nederland is het altijd een leuke uitdaging om een ledenvergadering wat van kleur te voorzien, omdat de meeste vergaderingen gedoemd zijn tot het opsommen van allerlei noodzakelijke plichtmatigheden zoals het samenstellen van een kascommissie, het instemmen met de notulen van de vorige vergadering en bijvoorbeeld het vaststellen van de hoogte van de contributie. Om een vergadering als deze aantrekkelijk te houden is de nodige souplesse  gewenst.

Deze vergadering werd verfrist met de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Zo is Robert de Jonge, vanwege zijn toetreding als raadslid in onze gemeente,  afgetreden als voorzitter maar nog wel als bestuurslid benoemd. Robert zijn rol als voorzitter wordt vanaf nu vervuld door Dennis Pots.

Verder zijn de bestuursleden Bert Huizenga en Antoinette Koekoek afgetreden en worden ze vanaf nu opgevolgd door de nieuw gekozen bestuursleden Jan Ubels en Trevor Mooijman.

De redactie wenst een ieder veel succes met de nieuwe functies.

Verder is het vermeldenswaardig dat de contributie voor de leden van GB weer is vast gesteld op een bedrag van vijftien euro per jaar. Dit bedrag kan zeker niet worden aangemerkt als een te hoge drempel om lid te worden van GB. Nieuwe leden krijgen het eerste jaar zelfs een speciale regeling aangeboden die door het bestuur nog nader wordt uitgewerkt.

En dan was er aandacht voor het aftreden van Christel Knot. Door diverse omstandigheden heeft ze haar functie als fractievoorzitter van GB in de raad en dus ook haar raadslidmaatschap moeten beëindigen. Het bestuur sprak bij monde van onze voorzitter de dank uit aan Christel voor de voortreffelijke wijze waarop ze inhoud gaf aan haar taak. Een passend cadeau was haar deel.

De redactie van deze website sluit zich hier volledig bij aan met de vermelding dat we tenminste twee A4/tjes kunnen vullen met alle in het oog springende zaken die door Christel, of met beïnvloeding van Christel,  tot stand zijn gekomen. Het door het Dagblad van het Noorden gepubliceerde artikel omtrent het aftreden van Christel was slechts een slappe en smakeloze weergave van een beperkt deel van de wapenfeiten. Al datgene wat Christel heeft betekent en waarop wij als GB-leden trots zijn werd met dit artikel zeer teniet gedaan. We hebben ons ongenoegen t.a.v. dit artikel met elkaar gedeeld.

Gelukkig is Christel nog niet van het GB-toneel verdwenen en zal ze voorlopig, zij het wat meer op de achtergrond, haar inbreng met GB blijven delen.

De vergadering werd na afloop nog opgeleukt met een hapje een een drankje.

De voorzittershamer gaat naar Dennis Pots