Op 7 november j.l. heeft onze fractievoorzitter de volgende beschouwingen gepresenteerd in de raadszaal van onze gemeente. Het zijn de laatste beschouwingen vanuit haar rol als fractievoorzitter. De volgende beschouwingen zullen door haar opvolger Robert de Jonge ten tonele worden gebracht.

=================

Voorzitter,

Als ik begin met het schrijven van mijn AB kijk ik altijd even terug naar de versie van het voorgaand jaar. Ik zag dat die dateerden van 8 november. We waren toen gelukkig na een lange digitale periode weer met elkaar in vergadering bijeen, maar met Corona was het nog lang niet gedaan. Een onzekere tijd in donkere dagen. Helaas blijkt het ook dit jaar een onzekere tijd te zijn. Corona lijkt gelukkig wat naar de achtergrond gedrukt. Maar na Corona kwam de oorlog en zo verzeilden we van het een in het ander. Inmiddels worden we geconfronteerd met ingrijpende prijsstijgingen, met name in de energiesector, die maken dat het leven voor veel burgers en ondernemers erg zwaar wordt. Zaken die voorheen zo vanzelfsprekend leken, zijn dat niet meer. Een warm huis, een warme douche. We konden ons niet voorstellen dat dat zaken zouden zijn die nog eens ver buiten handbereik zouden komen.

De omvang en gevolgen van deze crisis zijn nog niet te overzien, maar dat de wereld er over pakweg een half jaar weer heel anders uit zal zien, is zeker.

Wat kunnen wij als Gemeente doen in deze onzekere tijd? Wat gaat het voor ons zelf betekenen, ook in financieel opzicht? We weten het nog niet. En onze mogelijkheden zijn helaas beperkt. Voor financiële steun en structurele maatregelen zijn we afhankelijk van onze landelijke overheid en een regering die het erg druk heeft met de ene crisis na de andere crisis. Helaas mondt dit te vaak uit in besluiteloosheid en zwalkend beleid, vertraging en een gebrek aan lange termijn visie.

Als lokale politici zien wij de uitwerking hiervan met lede ogen aan. En willen we natuurlijk de helpende hand bieden aan die mensen die het hard nodig hebben. Maar helaas kunnen wij niet alle problemen oplossen. Door een gebrek aan middelen en menskracht kunnen wij niet alle problemen oplossen die elders worden veroorzaakt. Dat maakt ons werk er in deze tijden niet makkelijker op. Want we zijn met elkaar, zoals we hier zitten, betrokken en bewogen burgers.

We willen werken aan een Gemeente waarin we er zijn voor onze inwoners. Voor werk, voor wonen, voor zorg en voor voorzieningen.

Ook dit jaar willen wij het ambtelijk apparaat danken voor het voorbereiden van de najaarsrapportage en de begroting. Met deze stukken hebben we in ieder geval in financiële zin een voorstelling van hoe onze gemeente er voor staat en hoe de toekomst er uit gaat zien. De najaarsrapportage laat een negatief resultaat zien. Eentje die we gelukkig dankzij een nog gezonde financiële positie kunnen dragen. De begroting vertoont een overschot. Maar dat positieve beeld moet natuurlijk in de praktijk nog behaald worden. En met de huidige inflatie kunnen ook daar tegenvallers op de loer liggen. Voorzichtigheid is dus geboden en zullen we vanuit de GB fractie ook zeker betrachten. Laten we vooral geen voorbeslag nemen en afwachten of het beeld in 2023 bestendig is en blijvende positieve resultaten laat zien.

Met de huidige inflatie dreigen steeds meer inwoners met een uitkering, maar zeker ook met een bescheiden tot zelfs een modaal inkomen in de financiële problemen te kunnen geraken. We hebben al diverse regelingen in het leven geroepen om deze inwoners te ondersteunen. Communicatie hierover is van het grootste belang. Laten we vooral pro-actief optreden bij dreigende schuldenproblematiek en inwoners laten weten waar zij terecht kunnen voor vragen of hulp.

En dat brengt mij bij het algemene punt van communicatie richting inwoners. Dit blijft wat mijn fractie betreft een aandachtspunt. Als kleine zelfstandig gebleven Gemeente zou dit iets moeten kunnen zijn waarin wij uitblinken. Dichtbij en vertrouwd, zo zou het moeten voelen. We willen dat onze inwoners zich verbonden voelen en de betrokkenheid ervaren vanuit dit huis. Hiervan zijn gelukkig mooie voorbeelden geweest, maar ook ontvangen we regelmatig berichten van inwoners die dit niet zo ervaren. Wij blijven hiervoor aandacht vragen en met name ook voor die inwoners die minder of niet digitaal vaardig zijn. Ook zij moeten op andere wijze en door persoonlijk contact hun weg  kunnen blijven vinden. De wereld bestaat immers niet alleen uit internet en websites.

GemeenteBelangen is trots op Veendam en we delen dat ook graag met anderen. Het stimuleren van onze recreatieve voorzieningen is daar een mooi voorbeeld van. We zijn verheugd de ontwikkelingen in Borgerswold te kunnen zien, waar wij op ingezet hadden. Het Veenjagerspad is een prachtige nieuwe aanwinst, het doortrekken van de vaarverbinding naar de Ranch aan de Veendammerweg eveneens. We zouden graag blijven investeren in de unieke vaarrecreatie die Veendam kan hebben en wellicht nog meer verblijfsrecreatie in Borgerswold voor zowel inwoners van onze eigen gemeente als daarbuiten.

Met de realisatie van ons LSP hebben we voor onze jongste generatie een unieke plek gecreëerd om zich zo compleet mogelijk te kunnen ontwikkelen. Sport en spel bovendien vrij beschikbaar en voor iedereen bereikbaar, draagt bij aan sociale cohesie en de gezondheid. Een voorziening waar we met elkaar trots op mogen zijn.

Ook binnen het Sociaal Domein maken we stappen om de zorg zo dicht mogelijk bij onze inwoners te brengen. Laagdrempelig, snel en adequaat handelen voorkomt escalatie van problemen. We maken ons zorgen om de grote groep jeugdigen die al vroeg en veel in de knel lijkt te komen. Dit is niet het probleem van een individueel kind, maar vaak het resultaat van een verstoorde gezinssituatie en vaak ook armoede. Een armoede die van generatie op generatie lijkt te worden doorgegeven. Die cirkel moet doorbroken worden en daar willen en kunnen we op inzetten. Met de juiste opleiding, de juiste rolmodellen en de juiste stimulatie kan ieder kind een kansrijke toekomst hebben. Geen kind meer in armoede, dat is onze ambitie en daar zetten wij op in. Bij de VJN hebben we bijvoorbeeld geld vrijgemaakt voor het beschikbaar stellen van leermiddelen voor kansarmere kinderen. Graag horen wij hoe daar in de praktijk vorm aan wordt gegeven en of deze regeling gebruikt wordt.

We zien in de economie en het bedrijfsleven nog steeds volop kansen voor werk en ontwikkeling op elk niveau. Werk moet lonen. En meer werken moet ook lonen. Laten we daarop inzetten, ook met de mensen die nu nog steeds langs de kant staan.

Met bij- of omscholing kunnen ook zij mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Werk voor jong en oud, op elk niveau ligt op dit moment binnen handbereik en is niet vrijblijvend. Iedereen zal zijn of haar steentje moeten bijdragen om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven samen leven.

Bedrijvigheid zien we gelukkig ook verder uitbreiden en de met de  provincie opgestelde visie voor de A7/N33 regio, laat een mooie ontwikkeling nabij Wildervank zien.

We hopen dat die ontwikkeling ook vergezeld zal gaan van een treinstation in Wildervank en we verzoeken het College hier actief op in te blijven zetten op provinciaal en landelijk niveau.

We zien met blijdschap dat er inmiddels weer volop gebouwd wordt in Veendam. Op diverse plekken worden grote en kleinere woningbouwprojecten gerealiseerd. Zowel koop als huur, in duurder en sociaal segment. Een mooie en zeer nodige ontwikkeling. Meer huizen, meer inwoners brengt ook meer mobiliteit met zich mee.

We roepen het College op om hier ook groots te denken als het gaat om de grote ontsluiting aan Noord en Zuid einde van Veendam. Met de uitvoering en verdere ontwikkeling van het mobiliteitsplan kan hier nadere invulling aan gegeven worden.

En tot slot voorzitter hopen wij dat ook de fysieke leefomgeving aandacht blijft krijgen. Een schone, goed onderhouden leefomgeving zorgt voor veiligheid en welbevinden, dat is wetenschappelijk aangetoond. Daarbij mag ook best een beroep op inwoners zelf gedaan worden, maar uiteraard moeten wij daarbij zelf het goede voorbeeld blijven geven. Onkruidbestrijding en groenonderhoud moeten van Veendam een Parkstad  blijven maken.

Ik sluit af met de constatering dat de tijden onzeker zijn, dat we voor grote uitdagingen staan, maar dat er ook een hoop gerealiseerd is waar we trots op mogen zijn. Laten we meer dan ooit de komende tijd goed op elkaar passen en er zijn voor die inwoners die ons het hardst nodig hebben. Want een samenleving zijn we SAMEN, daarin telt iedereen mee.

 

Christel Knot

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Veendam