De zomer ligt weer achter ons en ook het politieke leven in Veendam is weer in volle gang met vooral veel zaken die de komende weken/maanden voorbij zullen gaan komen. De eerste raadsvergadering na het zomerreces met een nog luchtige agenda is een feit. Het lijkt vanzelfsprekend, maar wat is de betekenis van vanzelfsprekend eigenlijk wanneer we moeten constateren dat er op dit moment in de wereld rondom ons niets meer vanzelfsprekend lijkt te zijn. De wereld lijkt per dag roeriger en onvoorspelbaarder te worden als gevolg van diverse ingrijpende kwesties. Het simpelweg lezen van een krant om het nieuws te volgen is onderhand een inspannende activiteit vanwege de moeite die je moet doen om niet depressief te worden….

Samen met u hebben we als GB-fractie de nodige zorgen aangaande onze gemeente.

Bijvoorbeeld over de toename van het aantal “drugspanden” waarop beslag is gelegd. Over de gevolgen die de gestegen energieprijzen met zich mee zullen gaan brengen. En wat te zeggen over de afhandeling van de ook in Veendam zijnde betrokkenen van de zgn. “Toeslagenaffaire”. Over burgers die aangeven maar moeilijk in contact te komen en te blijven met “de gemeente”. Over asielzoekende mensen die vanwege gebrek aan capaciteit in de buitenlucht de nacht moesten doorbrengen  En als klap op de vuurpijl de op de social media geplaatste film van een in het Borgerswold op afschuwelijke wijze afgetuigde scholier door een groepje agressieve medescholieren….. Het zijn zaken die er beslist toe doen en die zeker de nodige aandacht verdienen naast de komende Begrotingsbesprekingen, de Omgevingswet, de Reg. Energie Strategie, enz….

Er is nog een hoop te doen.