In de raadsvergadering van 23 mei 2022 aanstaande zal het bereikte coalitieakkoord van GemeenteBelangen, Partij van de Arbeid, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en Democraten 66, worden aangeboden aan de gemeenteraad. Een coalitieakkoord gericht op een pragmatische insteek en met een heldere omschrijving als aanhef:

Met Vertrouwen Vooruit

Evenals de afgelopen vier jaren hebben de bovenstaande partijen elkaar wederom gevonden om met de nodige bijstellingen de komende vier jaar aan de slag te gaan met o.a. de volgende thema’s:

  1. Verduurzaming – Het is urgenter dan ooit om “realistisch, haalbaar en betaalbaar” verduurzaming na te streven.
  2. Menselijke maat – Zoveel mogelijk nastreven om inwoners mee te laten doen aan de samenleving door het verkleinen van de kloof tussen de behoeftes van bedrijven en de competenties van onze inwoners die (nog) niet goed kunnen participeren.
  3. Infrastructuur – Er zal ingezet worden om de ontsluitingen met de N-33 aan zowel de Noord- als de Zuidzijde.
  4. Bestuurscultuur – Een goede dienstverlening aan onze inwoners blijft een aandachtspunt. Draagvlak onder onze inwoners kan uitsluitend goede vormen aannemen wanneer burgerparticipatie een stevig accent krijgt. De Begroting van het jaar 2022 samen met de meerjarenbegroting is de leidraad waarlangs de coalitie als uitgangspunt wil koersen.

De coalitie heeft net als in de vorige periode de volgende personen aangewezen als wethouder:

Henk Jan Schmaal, Ans Grimbergen, Bert Wierenga en Annelies Kleve.

 Download link