Op de Algemene Ledenvergadering gehouden in april 2022 is de heer Bert Kraan door het bestuur uitgeroepen tot erelid van GemeenteBelangen Veendam.  Na de gebruikelijke zaken die in een algemene ledenvergadering vaak de revue passeren werd als voorlaatste agendapunt ruim de tijd genomen om stil te staan bij de vele inspanningen die Bert voor onze partij ten uitvoer heeft gebracht. Voorzitter Robert de Jonge memoreerde op leuke wijze de vergadering aan de wijze waarop Bert destijds gevraagd werd om lid te worden van GB en liet successievelijk een paar opvallende wapenfeiten van Bert de revue passeren, waaronder zijn 20-jarige periode als raadslid, met een ruime hoeveelheid voorkeurstemmen behaald, zijn actieve rol als voorzitter van de commissie Sociaal en ook die andere activiteiten buiten GB, zoals de bezigheden binnen de Stichting Zwarte Doris en zijn prominente rol als initiator en organisator van de unieke koopavond-concerten in ons theater van Beresteyn. In zijn dankwoord bedankte Bert bestuur en leden voor de vriendschappelijke manier van het met elkaar omgaan en liet de toehoorders weten dat 84 jaar geen belemmering is om met veel inspiratie door te gaan met cultuur gerelateerde zaken waar de inwoners van Veendam nog van zouden kunnen gaan horen. Bert vergat niet om in zijn dankwoord ook “zijn Enga” te bedanken voor heel veel support.

Hiermee is de redactie nu aangekomen bij het laatste agendapunt: Dankjewel Bert en nog vele actieve jaren gewenst!!