Met de installatie van de nieuwe gemeenteraad op woensdag 30 maart 2022 is de nieuwe raadsperiode van start gegaan. Hadden we een dag daarvoor nog afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden, nu stonden de nieuw gekozen volksvertegenwoordigers van onze gemeente in de belangstelling. Met het afleggen van de eed, dan wel de belofte, werd de weg vrij gemaakt voor een naar we hopen hoopvolle en stabiele raadsperiode voor de komende vier jaren.

Zoals bekend bestaat de fractie van GemeenteBelangen de komende vier jaren weer uit zeven zetels. Op bijgaande foto onze trotse vertegenwoordiging compleet met bloemen van zowel het bestuur van GB als van onze gemeente. Om met de woorden van Nico Zweerts de Jong te spreken: we gaan voor: stabiel, realistisch en optimistisch!

We wensen de nieuwe fractie veel succes.