Op de raadsvergadering van 7 maart jl., de laatste raadsvergadering voor de aanstaande verkiezingen, heeft de gemeenteraad van Veendam zowel de Zonnevisie als de Warmtevisie aangenomen. De Warmtevisie is aangenomen conform het voorstel van het college aangenomen, hetgeen voor de inwoners van Veendam betekent dat er in voorzichtige en vooral haalbare en betaalbare stappen toegewerkt kan gaan worden naar een verduurzaming van het woningbestand in onze gemeente die uiteindelijk in 2050 gereed zal moeten zijn.

Voor wat betreft de Zonnevisie kunnen we hier vermelden dat het voorstel van het college niet geheel is overgenomen. We hebben met onze beschouwing in de raadsvergadering klip en klaar aangegeven dat er in het buitengebied van Veendam geen ruimte is voor grootschalige zonneparken. Het hete hangijzer in het voorstel van het college was vooral gelegen in de naar onze mening overblijvende mogelijkheden wanneer landbouwgrond niet meer efficiënt als zodanig te gebruiken zou zijn en er alsnog openingen zouden zijn voor het inrichten van grote zonneparken in het zo kwetsbare buitengebied. Met een kleine aanpassing in de uiteindelijke tekst in de Zonnevisie is deze optie alsnog juridisch dichtgetimmerd en blijft het buitengebied de komende jaren gevrijwaard van grote zonneparken.