Al vanaf 2016 kennen we in onze gemeente het fonds Burgerinitiatief waar verenigingen, stichtingen en bewonersgroepen kunnen aankloppen voor aanvullende ondersteuning bij het realiseren van hun wensen. Het fonds Burgerinitiatief heeft een adviescommissie bestaande uit een 2-tal raadsleden en een 2-tal vertegenwoordigers uit maatschappelijke stichtingen aangevuld met ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Deze adviescommissie toetst de ingediende aanvragen en brengt hierover advies uit aan het College van B. en W., dat vervolgens e.e.a. al dan niet bekrachtigt.

GemeenteBelangen heeft het Burgerinitiatief destijds middels een motie in de gemeenteraad op de kaart gezet en waarvan we inmiddels weten dat het zeer aan de verwachtingen voldoet. Het aantal aanvragen overtreft nog steeds de verwachtingen.

Graag zetten we voor u de gehonoreerde initiatieven tot nu toe op een rij:

Overzicht toegekende initiatieven

2016

 1. Rosa Nova blokfluit ensemble: voorstelling voor schooljeugd
 2. Organisatie van een spooktocht
 3. Bewonersoverleg Veendam symposium georganiseerd met als thema toekomstbestendigheid wijk en buurtbeheer.
 4. Organisatie van een kerstmarkt
 5. Jeugdtuinen, vrijwilligersorganisatie die het (moes)tuinieren onder jeugd bevordert
 6. Organisatie garagesale en fietspuzzeltocht
 7. Organisatie ouderen dag
 8. Organisatie minicamping voor een weekeinde
 9. Opzet kookcafé
 10. Revitalisering speeltuin
 11. Nationaal integratiediner

 

2017

 1. Internet café Ommelanderwijk, bewoners helpen bewoners met invullen formulieren
 2. Buurtkracht, energieborrel informatie, voorlichting en enthousiasmeren voor energie besparende maatregelen
 3. Voorjaarsmarkt AG Wildervanck thema “terug in de tijd”
 4. Lange Leegte revisie visvijver en parkeerplaatsen
 5. Voordoor bewonersorganisatie oprichting stichting om elkaar te helpen opgezet door ervaringsdeskundige
 6. ’t Veenhuus ontmoetingsplaatsen
 7. Ommelanderwijk/Omme wending dorpscentrum betrekken bij schoolplein en spelen
 8. Bogdike Streektaoldag in Centrum Veendam
 9. Gymvereniging jubileum
 10. Droomplein Bráskorf herinrichting gemeentelijke gedeelte van schoolplein
 11. Woellust oprichten stichting i.v.m. opzet speelterrein
 12. Dorps coöperatie Ommelanderwijk leefbaarheid in het dorp vergroten
 13. Zuidwending inrichten Jeu de Boulebanen.

 

2018

 1. Jeugdtuinen bouw bijenonderkomen als onderdeel educatieprogramma
 2. Parkstad Veendam technische apparatuur om radio uitzendingen te streamen
 3. Oranjecomité Zuidwending technische apparatuur voor stroomvoorziening evenementen
 4. Lange leegte aanleg en renovatie speelvoorziening bij buurthuis
 5. Dorp coöperatie inrichten van ontmoetingsruimte
 6. Ommelanderwijk bloembollen actie kleurrijker maken van het dorp
 7. Wijkontmoetingsplek in Veendam Noord aanschaf Picknicktafel
 8. Uitzet schubkarpers in vijverpartijen
 9. Ondersteuning in oprichtingskosten voor vereniging voor Multiculturele vrouwen groep
 10. Borgercompagnie financiële ondersteuning inrichting dorpshuis

 

 

 

 

 

 

2019

 1. Ondersteuning crowdfunding actie voor Buurt AED
 2. Ondersteuning crowdfunding actie voor Buurt AED
 3. Jeugdtuinen aanschaf hekwerk
 4. Financiële ondersteuning voor oprichtingskosten voor stichting Dorpshuis Borgercompagnie
 5. Lentefestival financiële ondersteuning
 6. Verbetering speelvoorziening straat Soenda en aanschaf ontmoetingsplek
 7. Aanleg Jeu de Boulesbaan
 8. Voorleestent
 9. Vereniging dorpsbelangen bestuur
 10. Dorpshuis De Molenwiek investering materialen
 11. Graffiti particulier
 12. Zandpad 18+
 13. Zuidending Dorpshuis
 14. AED Zuidwending
 15. Verwijsborden particulier
 16. Collecte particulier initiatief
 17. Aanpassing verkeersveiligheid

 

 

2020

 1. Materialen dorpsevenement
 2. Aanschaf Buurt AED
 3. Aanschaf betonnen picknicktafels
 4. Plaatsing geluidswerende voorziening
 5. Opstartkosten tijdelijke huisvesting JBC
 6. Bijdrage activiteitenteam Ommelanderwijk
 7. Lichtjesroute
 8. Ondersteuning actie aanschaf AED
 9. Aanschaf elektrische bakfiets.

 

 

2021

 1. Dorpsfeest Zuidwending
 2. Plantjesbieb Scheepskwartier
 3. Pannen en servies buurthuis Borgercompagnie
 4. Leesbevordering Ieder Kind een Boek
 5. Leutje Lichtjesroute
 6. Ondersteuning AED
 7. Ondersteuning AED