De feestelijkheden liggen weer achter ons en we zijn samen begonnen aan een nieuw jaar dat bol zal staan van vele activiteiten.

Een begin van het jaar waarbij we wederom in “lockdown” zijn vanwege de Corona perikelen en waarbij we op dit moment van publiceren niet weten hoe het vervolg er de komende weken uit zal gaan zien.

Corona of geen Corona, voor ons als lokale politieke partij zal de gemeenteraadsverkiezing in maart waarschijnlijk het meest belangrijke wapenfeit van het jaar zijn. Binnen onze partij bruist het in diverse geledingen van voorbereidende activiteiten allen gericht op die belangrijke datum in maart.

Traditiegetrouw maakt GemeenteBelangen op de ALV van begin januari van het verkiezingsjaar de definitieve, door de leden goedgekeurde kieslijst bekend, waarmee deze vergadering een belangrijk onderdeel vormt in de weg naar de gemeenteraadsverkiezing.

-verslaglegging in samengevatte vorm:

Naast de gebruikelijke zaken als notulen, mededelingen e.d. , werd uitvoerig stilgestaan bij het concept-verkiezingsprogramma, die op de ALV van 9 februari 2022 zal worden vastgesteld en die we op dat moment ook zullen publiceren op onze website. Ook de stand van zaken t.a.v. de voorbereidingen van de verkiezingen, zoals onze campagne voering, de GB-krant en andere praktische zaken werden besproken.

En zoals gememoreerd: de definitieve vaststelling van de lijst met namen die de kieslijst van GemeenteBelangen mogen gaan invullen.

De Top-10  met namen van kandidaten op de kieslijst van GemeenteBelangen zijn:

1:            Schmaal, Henk Jan

2:            Knot, Christel

3:            Jonge de, Robert

4:            Westerhuis, Job

5:            Huizenga, Bert

6:            Zweerts de Jong, Martine

7:            Woerkom van, Nick

8:            Visser, Grieto

9:            Kraan, Bert

10:          Mooijman, Trevor

 

We hopen met deze slagvaardige kieslijst een goed verkiezingsresultaat te behalen. Op de ALV in februari 2022 zal het definitieve Verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

We hebben er zin in.