Het lijkt nog ver weg maar in maart 2022 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen. Onder het mom van de eerste klap is een daalder waard is GemeenteBelangen Veendam al geruime tijd bezig met de voorbereidingen. Het zal niet zo lang meer duren of de eerste publieke politieke reclames zullen op u af gaan komen. Gelukkig worden we hierbij niet meer zo erg gehinderd door de Corona-perikelen. Wanneer de voortekenen juist worden ingeschat dan zal het niet meer zo lang duren dat we net als voor de Corona-periode onze vrijheden weer terug zullen hebben, of in ieder geval voor een heel groot deel terug hebben.

We zien met belangstelling uit naar deze verkiezingen. Niet in de eerste plaats vanwege de verwachte resultaten maar vooral vanwege de ontwikkelingen op landelijk niveau. GemeenteBelangen is een lokale partij en is onafhankelijk. (Sinds kort is er een indirecte verbinding met de Onafhankelijke Senaats Fractie die landelijk opereert.)

We moeten helaas constateren dat de landelijke politiek momenteel niet het toonbeeld is van stabiel acteren. Laten we alleen al eens kijken naar het aantal politici dat om diverse redenen het politieke speelveld heeft moeten verlaten. De toeslagenaffaire snijdt diepe wonden. De wet op de privacy schiet haar doel ten volste voorbij.  Het aardgasdossier wordt maar niet op de juiste manier aangepakt. De kabinetsformatie is werkelijk ontaard in een “soap”.

Gelukkig hebben wij noordelingen een zeer stabiele factor in de aanbieding in de persoon van de heer Remkes. De heer Remkes spreekt alleen maar duidelijke taal. We snappen wat hij zegt. Samen met de heer Koolmees is hij  nu aan zet om de politieke kopstukken tot de orde te roepen.

Duidelijke taal; daar gaat het in de politiek om.

De gemeentelijk lokale partijen hebben de afgelopen jaren ongeveer een derde van het aantal raadszetels weten te behalen. Hoe is dat mogelijk? Welke verklaringen liggen hieraan ten grondslag? Het antwoord ligt hoogst waarschijnlijk ook in het geschetste “onvermogen” van de landelijke politiek om altijd “in controle” te zijn. Er gaat teveel mis!!

Voor GemeenteBelangen Veendam betekent deze constatering zeker een motivatie om met veel energie wederom de verkiezingscampagne in te gaan en in heldere taal onze onafhankelijke politieke standpunten aan u te verkondigen. We worden hierbij niet gehinderd door welke ideologie dan ook.

.