Op de laatste raadsvergadering van 5 juli 2021 waarin de Voorjaarsnota centraal stond hebben we als partij prachtige stappen kunnen zetten t.a.v. het herbestemmen van gelden voor diverse belangrijke ontwikkelingen.

De jaarrekening van 2020 vertoonde een overschot van € 1.629.633,-   Normaliter verdwijnt een dergelijk overschot in de pot Algemene Bestemmingsreserve, maar Gemeentebelangen vond het gewenst om nadrukkelijk aandacht te geven aan de volgende zaken.

We zetten hierbij de feiten op een rij:

-een bedrag van € 100.000,- geoormerkt te parkeren t.b.v. de verdere ontwikkeling van het Centrum van Veendam

-incidenteel een bedrag van € 700.000,-  beschikbaar te stellen voor de aanpak van de infrastructuur  t.b.v. het Winkelcentrum Wildervank

-incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen van € 265.000,- t.b.v. de doorontwikkeling van het Borgerswold

-incidenteel een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpak van onderhoud speelvoorzieningen (van Petegemstraat)

-wederom € 15.000,- beschikbaar te stellen voor het fonds Burgerinitiatieven

 

Onze partij heeft deze voorstellen samen met VVD, D66 en de Lijst Mooijman ingediend en zijn door de raad in stemming aangenomen.