Met de in volle gang zijnde realisatie van het Leer en Sportpark Veendam worden ook de contouren van de zgn. Skills-Garden als onderdeel hiervan langzaam maar zeker duidelijk. De Skills-Garden is in feite de Engelse benaming van een “sport-activiteiten ruimte” waar verschillende buitensport onderdelen bij elkaar komen. De buitensporten als zodanig zijn in Nederland aan het groeien; niet zozeer in de vorm van meer voetbal- of korfbal of hockey activiteiten in verenigingsvorm, maar meer in de vorm van o.a. mountainbike, pump-track, buiten-fitness, hardlopen, wielrennen, bootcamp en skaten op individuele basis.

Met het groeien van deze behoefte naar een breder aanbod van sportbeoefeningsmogelijkheden wordt er met de realisatie van de Skills-Garden binnen het LSV een goed actueel antwoord gegeven op deze groeiende vraag.

Eén van de nog te realiseren onderdelen van het Skills-Park zal een nieuw aan te leggen skate-baan zijn, mede ter vervanging van de skatebaan in Borgerswold. Dit park is dringend aan vervanging toe en krijgt met de verplaatsing naar het Leer en Sportpark een nieuwe impuls die volledig tegenmoet gaat komen aan de toenemende belangstelling voor deze leuke sportactiviteit.

Voorafgaand aan de recente gemeenteraadsvergadering waar het raadsbesluit tot verplaatsing van het skate-park unaniem werd aangenomen, werd er door omwonenden in het Zilverpark aangegeven dat men als gevolg van deze op handen zijnde verplaatsing het woongenot in de wijk nabij het LSV behoorlijk zou worden aangetast. Bewoners hebben via zowel social-media als via e-mail als via het inspreken tijdens de raadsvergadering veel zorgen geuit. Zorgen die voornamelijk zijn terug te voeren op de volgende onderdelen;

-de gemeente heeft onvoldoende met de wijk gecommuniceerd inzake de realisatie van een skatepark op de beschreven locatie.

-het nieuwe skatepark zal een bron van ergernis zijn vanwege de gevreesde geluidsoverlast

-het nieuwe skatepark zal een toevluchtsoord worden van “hangjongeren” en dus overlast…

Hoewel GemeenteBelangen van mening is dat communicatie met bewoners vanuit de gemeentelijke organisatie altijd bijzondere aandacht verdient en zorgvuldig moet plaatsvinden, is er in dit geval sprake van het feit dat de bewoners van het Zilverpark waarschijnlijk het een en ander is ontgaan.

Al vanaf 2013 is er door de gemeente in publicaties, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan, herhaaldelijk genoemd dat de mogelijkheid tot ook de realisatie van een skatebaan tot de mogelijkheden zou kunnen behoren in de ruimte tussen de voormalige Noord-tribune van het sportcomplex en het nieuwe WP-gebouw. Met de constatering dat de afstand tussen de te realiseren skatebaan en de dichtsbijzijnde woningen meer dan 60 meter bedraagt en geluidsoverlast van de skaters op de nieuwe betonbaan bewezen beperkt zal zijn en dat het Skills-Park gefaciliteerd wordt met een toezichthouder tot 22.00 uur ’s avonds en dat de toegang van het Skills-Park alleen via de hoofdingang  te bereiken zal zijn (dus geen auto’s nabij het skate-park) waren voor de fractie van GemeenteBelangen redenen om unaniem in te stemmen met het raadsvoorstel om het skatepark naar de nieuwe locatie te verplaatsen.  De toezegging van onze wethouder om de geplande aarden wal met begroeiing tussen het Skills-Park en de bebouwing van het Zilverpark te verhogen is voor onze fractie een niet noodzakelijke maar wel een positieve toevoeging.

                                                                                                                                                          Job Westerhuis