Met trots kunnen we onze vernieuwde website presenteren. Met een frisse en vernieuwende blik kijken we graag naar de toekomst en daarbij is o.a. de beleving van onze vernieuwde site een welkome toevoeging. We zien het als een soort van verjonging om tijdig mee te gaan met alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het algemeen en de (soc.) media in het bijzonder. Was de oude en vertrouwde vormgeving dan helemaal uit de tijd? Nee, zeker niet waar het om de publicaties van actuele politieke onderwerpen ging; maar met de professionele aanpassingen die zijn gerealiseerd  kunnen we nu meer dynamiek herkennen in deze nieuwe omgeving die een waardevolle plek naast Face-book, Twitter en Instagram e.d. rechtvaardigen.

We hopen dat u deze vernieuwingen kunt waarderen en we wensen u veel leesplezier.

Job Westerhuis