PERSBERICHT 4 maart 2021

 

 

Namens:                Fractie GemeenteBelangen Veendam

 

Aan:                     Bewindslieden van het Ministerie van VWS:

dhr. H.M. de Jonge
mw. T. van Ark
dhr. P. Blokhuis

 

De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Geachte bewindslieden en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Namens de fractie van GemeenteBelangen Veendam, de grootste politieke partij in Veendam, willen wij u onze zorgen kenbaar maken inzake de gevolgen van de aanpak van en maatregelen tegen het coronavirus. De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen; zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie lopen na een jaar flink op. Onze lokale ondernemers (Horeca en MKB) worden geconfronteerd met bedrijfssluiting. De overheid verplicht de ondernemers hun zaak dicht te houden.

De steunpakketten zijn ontoereikend, de getroffen ondernemers staat het ‘water tot aan de lippen’. Met name het gebrek aan perspectief en onvoldoende financiële steun doen ons vrezen dat vele lokale ondernemers deze crisis niet zullen overleven.

Deze lokale ondernemers zijn belangrijk voor de leefbaarheid, die toch al onder grote druk staat in Oost-Groningen. Tevens spelen zij een rol in het in stand houden van belangrijke voorzieningen en zorgen ze voor werkgelegenheid. Oost-Groningen kenmerkt zich als regio met een beperkte koopkracht. De impact van de economische recessie en een veranderende inkoopwijze (internetverkoop) hebben al tot grote leegstand van bedrijfspanden geleid.

 

 

 

In samenspraak met de lokale ondernemers heeft de gemeente Veendam de afgelopen jaren grote investeringen gepleegd om het centrum aan te passen en toekomstbestendig te maken. Het is van belang om de lokale ondernemers juist nu goed te ondersteunen. Faillissementen zullen leiden tot meer leegstand, die naar verwachting niet meer zal worden opgevuld. Inzet moet zijn, dat er een perspectief geboden moet worden, waarbij er ook echt een verdiencapaciteit voor de ondernemer aanwezig is. En voor zover er beperkingen opgelegd worden, deze financieel worden gecompenseerd. Ook zijn wij van mening dat het nu nodig is om de maatregelen naast een medisch perspectief ook meer te benaderen en af te wegen vanuit een breder maatschappelijk- en economisch perspectief. Volgens een representatieve peiling* wil een grote meerderheid (90%) van de Nederlanders dat de winkels en bedrijven weer open gaan.

De nood is enorm hoog, wij vragen u NU te handelen.

 

Hoogachtend,

 

Namens de fractie GemeenteBelangen Veendam

Mevr. C. Knot (fractievoorzitter)

 

Namens het bestuur GemeenteBelangen Veendam

Dhr. R.M. de Jonge (bestuursvoorzitter)

 

 

 

 

 

Vragen over dit persbericht? Neem dan contact op met:

Christel Knot (06-50283286) fractievoorzitter

christel.knot@gmail.com