Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2020 bracht onze fractievoorzitter Christel Knot bijgaande algemene beschouwing voor het voetlicht.

Voorzitter,

Wat een bijzondere manier om deze algemene beschouwingen te mogen uitspreken. Niet in de raadszaal, niet tegenover de collega raadsleden en publiek,  maar tegen een scherm. Het is voor dit moment het nieuwe normaal geworden. En hoe fijn het ook is, dat met aanpassingen, het democratisch proces en de besluitvorming doorgang kan vinden. We missen toch het echte contact met elkaar. We missen het echte debat. Daarom zijn wij dankbaar voor de mogelijkheden van dit moment, maar hopen wij toch na de zomer weer fysiek te kunnen vergaderen op een locatie die daarvoor geschikt is. Wij willen u dan ook met klem verzoeken de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken.

We kijken vandaag terug op het jaar 2019 middels de jaarstukken en krijgen een doorkijkje voor het jaar 2020 in de vorm van de voorjaarsnota. Dank voor al het werk dat hiervoor weer geleverd is en wat geresulteerd heeft in 2 overzichtelijke stukken. We constateren dat de financiële druk groot is, maar zijn desondanks trots op het behaalde resultaat. Een tekort is in deze tijd haast niet te vermijden, maar het tekort is alleszins binnen de perken. Kijkend naar heringedeelde gemeenten om ons heen is het uitzonderlijk klein te noemen. En gezien de tekorten in de zorg en de jeugdzorg, die opliepen naar meer dan 3 miljoen euro, is het zelfs netjes. Ondanks alle financiële druk blikken we terug op een jaar waarin wij als gemeente wederom hebben kunnen investeren in de veendammer samenleving. En daar zijn wij bijzonder trots op! Zo kunnen we terugblikken op de renovatie van het Raadhuis en Veenlustplein en de Passage. Heringericht met groen, terrassen, een fontein en speeltoestellen. Een groot succes, zeker de waterpartij zorgt bij de kleinste veendammers voor veel plezier. We staan aan de vooravond van een flinke impuls in Bareveld, winkelcentrum Sorghvliet heeft een metamorfose ondergaan, de Wildervanckhal wordt momenteel aangepakt en krijgt een nieuwe vloer, her en der worden er weer nieuwe huizen gebouwd en deze week maakte de gemeente bekend wie er gaan werken aan de bouw van ons Leer- en Sportpark.

Deze opsomming geeft niet alleen onze ambitie weer om onze gemeente nog mooier en beter te maken, het geeft ook de verscheidenheid weer van onze investeringen. In woongenot en verduurzaming, sport, recreatie, leefomgeving en onderwijs. Allemaal aspecten die belangrijk zijn voor een gezonde gemeente en een gezonde samenleving. Tegen de stroom in weet de gemeente Veendam dit als kleine zelfstandige en financieel gezonde gemeente te realiseren. En dat willen wij blijven doen!

Vol goede moed en verwachtingen gingen wij het jaar 2020 in. Ergens aan de andere kant van de wereld, in China, kwamen de eerste berichten van een virus. Maar wij waren druk met onze plannen en onze levens. Totdat die plotseling tot een heel abrupte stilstand kwamen. Media maart stond onze wereld letterlijk stil middels de intelligente lockdown. Ook in Veendam. En wij zijn ongelofelijk dankbaar dat dit verwoestende virus bij ons niet zo hard heeft toegeslagen en binnen onze gemeente geen dodelijke slachtoffers heeft geeist.

Naar aanleiding van de voorligggende stukken hebben wij een aantal vragen dan wel behoefte aan wat nadere duiding:

Jaarstukken 2019

  • We zouden graag een nadere toelichting willen op de dekking afvalstoffenheffing. Hier is spraken van een forse afwijking, waardoor is die veroorzaakt en hoe voorkomen we een dergelijke afwijking in de toekomst?
  • Er is fors geïnvesteerd in het aannemen van personeel in het Sociaal Domein. We zijn verheugd dat het gewenste effect van minder verloop daarmee is gerealiseerd. Wij zouden graag willen weten of en hoe dit de kwaliteit van de dienstverlening ten goede is gekomen en welke hopelijk positieve kostenontwikkeling dit met zich meebrengt.

VJN 2020

  • We krijgen als fractie verzoeken uit de samenleving voor het opknappen van speeltuinen. Hoe staat het met het onderhoudsbudget van de speeltuinen en biedt deze nog ruimte voor extra investering naast het reguliere onderhoud? Is er een priotering bekend welke speeltuinen hiervoor in aanmerking komen?

Nu we de draad weer voorzichting oppakken, het nieuwe normaal zijn intrede heeft gedaan, kijken we weer vooruit naar de zaken die komen. Vorige week hebben we besloten dat we die toekomst met een nieuwe organisatie, als zelfstandige gemeente tegemoet gaan. De Kompanjie wordt ontbonden, maar onze ambtenaren blijven zich inzetten. Onder een directere aansturing, met de focus gericht op onze eigen gemeente zien wij die toekomst met vertrouwen tegemoet. We hebben ambitie met Veendam, het wordt tijd om die weer eens uit te spreken, met elkaar weer plannen te maken, de horizon weer eens 10 jaar te verleggen en aan de slag te gaan om die ambities waar te maken.

Er staan belangrijke onderwerpen op de agenda zoals de RES, de zoutwinning van Nedmag, de economische ontwikkeling als gevolg van de Corona crisis, de nieuwe omgevingswet en nog veel meer. Wij moeten als gemeente naast onze inwoners staan en onze dienstverlening optimaal afstemmen. Helaas horen we nog te vaak dat die afstemming soms ontbreekt. Daar moeten we aan werken. En wij hebben er alle vertrouwen in dat we in 2021 vaart kunnen gaan maken met de nieuwe organisatie. Wij als gemeente en gemeenteraad zullen daar alles aan doen. Helaas vinden we daarin geen steun vanuit Den Haag. We hebben reeds vaker onze teleurstelling uitgesproken over het hoge Randstad gehalte van dit kabinet. De voorgestelde herverdeling van het gemeentefonds maakt dit nog eens zeer pijnlijk duidelijk. De wereld houdt op bij minder dan 100.000 inwoners. En daar waar gemeenten het al zo moeilijk hebben met de extra taken voor minder geld en de gevolgen van de Corona crisis, haalt de regering nog eens een duit UIT het zakje. Onvoorstelbaar triest. Dat terwijl er miljarden worden uitgegeven aan het redden van onze bedrijven en economie.

Dat is fantastisch en zeer noodzakelijk, maar het bewijst ook maar weer eens dat het geld er is, als men maar wil. Zeker in onze provincie, waar het bevingsleed vanwege gebrek aan financiële compensatie alleen maar groter wordt is het pijnlijk om te moeten waarnemen dat het kennelijk een kwestie van prioritering is.

Voorzitter,

Samen met alle andere fracties vanuit deze raad, met uitzondering van de SP, dien ik daarom in 2e termijn een motie in waarin wij Den Haag oproepen te komen tot een eerlijker verdeling van het gemeentefonds.