Afgelopen woensdag 20 november was er de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze vergadering stond in het teken van aanpassingen van Statuten en Huishoudelijk reglement. Op zichzelf niet van die spetterende onderwerpen waar je lang bij moet gaan stilstaan maar voor de voortgang van GB wel degelijk belangrijk.

De aanwezige leden waren verder getuige van het uitspreken van grote waardering voor de heer Adriaan Bleker. Vele jaren was hij voorzitter van GB en heeft in die hoedanigheid een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze politieke groepering. Hieronder krijgt de heer Bleker het speldje aangeboden welke behoort bij het “Lidmaatschap van Verdienste”. “Adriaan: nogmaals dank.”