Begin januari zijn de inwoners van Veendam opgeschrikt door twee lichte aardbevingen. De al aanwezige zorgen omtrent de mijnbouw in en rond de gemeente Veendam zijn met deze twee recente bevingen beduidend groter geworden. Het KNMI heeft aangegeven dat de bevingen verband houden met de ondergrondse invloeden van het sluimerende aardgasgebied Annerveld.  Het SodM zal later een nadere verklaring geven inzake de daadwerkelijke oorzaken van deze beide bevingen. Namens GemeenteBelangen heeft onze fractievoorzitter Christel Knot de volgende brief aan het college gericht:

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Veendam CC: leden van de gemeenteraad van Veendam Geacht College, De afgelopen week is Veendam opgeschrikt door 2 aardbevingen. Wij zijn, met als veel inwoners, ongerust over deze ontwikkeling. Wij willen u een aantal vragen stellen en doen een aantal suggesties/verzoeken. In het algemeen willen wij het College vragen om bij dit soort gebeurtenissen, voorzover dit nog niet gebeurt, onmiddelijk in contact te treden met betrokken partijen zoals KNMI, SODM en de betreffende mijnbouwers. En de Raad bij deze communicatie te betrekken door deze informatie te delen.

Met betrekking tot de aardbeving, locatie Langeleegte hebben wij de volgende vragen: 

Als oorzaak wordt hier gaswinning “waarschijnlijk” geacht: 

Graag horen wij na nader onderzoek wat de oorzaak van deze beving is  Indien dit inderdaad gaswining is, wat is dan de status van de activiteiten in het Annerveens veld?

Welke activiteiten vinden hier plaats? 

Is zoutwinning als oorzaak volledig uit te sluiten? 

Wat zijn de gevolgen, of kunnen de gevolgen zijn, voor de beschadigde zoutcavernes in dit gebied? 

Heeft deze beving invloed op de afwegingen van SODM, EZK met betrekking tot het ingediende winningsplan van Nedmag? Met betrekking tot de aardbeving, locatie Zuidwending – zoutcavernes, hebben wij de volgende vragen: 

Wat is de oorzaak van deze beving? 

Welke maatregelen neemt de betreffende mijnbouwer om gevaar voor de omgeving te voorkomen? 

Wat zijn de risico’s van een dergelijke beving op de integriteit van de cavernes? 

Is er een calamiteitenplan voor de omgeving?  Nemen SODM en EZK bevingen mee in hun risico afweging om gaswinning op een steenworp afstand opnieuw toe te staan?  Nemen SODM en EZK bevingen mee in hun risco afweging om de plaatsing van windmolens toe te staan? Indien mogelijk zouden wij een (gedeeltelijke) beantwoording in de commissie fysiek op 14 januari zeer op prijs stellen.

Is er een calamiteitenplan voor de omgeving? 

Nemen SODM en EZK bevingen mee in hun risico afweging om gaswinning op een steenworp afstand opnieuw toe te staan? 

Nemen SODM en EZK bevingen mee in hun risco afweging om de plaatsing van windmolens toe te staan? Indien mogelijk zouden wij een (gedeeltelijke) beantwoording in de commissie fysiek op 14 januari zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke groet, Christel Knot Fractie GemeenteBelangen Veendam