Na een zeer intensief gevoerde verkiezingscampagne waarbij onze leden zich enorm hebben ingezet zijn we met z’n allen supertrots op het resultaat van de verkiezingen. Wederom zijn we de grootste partij met een totaal van 7 raadszetels en mogen we derhalve concluderen dat onze achterban zowel de behaalde successen in het verleden als de geplande doelen voor de komende vier jaren weet te waarderen. Onze verkiezingscampagne is bewust gericht geweest op eigen kracht en niet vanuit negatieve benaderingen richting andere deelnemende politieke partijen. Misschien is dat wel één van de waarborgen voor een goede uitslag geweest.
We willen de inwoners die op ons gestemd hebben hartelijk danken voor het vertrouwen en we gaan hoe dan ook, of het nu vanuit coalitie of oppositie is, qua inzet onverminderd door om onze gestelde programma-doelen voor het voetlicht te brengen.
U blijft van ons lezen en horen.