In een brief aan het College van B&W roept GemeenteBelangen Veendam op tot het instellen van een gemeentelijk meldpunt “Mijnbouwschade”.

Onlangs werd door de NAM bekend gemaakt dat schade aan woningen in Veendam niet veroorzaakt worden door aardbevingen. Tevens worden, op basis van een zogenaamde contourenkaart, schademeldingen niet meer in behandeling genomen omdat Veendam buiten de contouren valt. Gedupeerden voelen zich vaak machteloos en volledig buiten spel gezet.

GemeenteBelangen dringt aan op een breder perspectief als het gaat om mijnbouwschade. Naast aardgaswinning in het verleden, is binnen Veendam ook sprake van zoutwinning, een aardgasbuffer en grondwaterbeheer. Al deze zaken hebben invloed op de leefomgeving, veroorzaken bodemdaling en grijpen mogelijk in elkaar door. Daardoor is de exacte oorzaak van schade vaak moeilijk vast te stellen.

GemeenteBelangen wil dat het gemeentebestuur opkomt voor de belangen van de inwoners van de gemeente Veendam. Daarom roept zij op tot het instellen van een gemeentelijk meldpunt. Met dit meldpunt krijgt de gemeente inzicht in de omvang en aard van de schades binnen de gemeente. Tevens kan vanuit dit meldpunt informatie worden gegeven en kan het dienen als doorverwijsfunctie naar de juiste instanties.

GemeenteBelangen Veendam hoopt met de voorgestelde maatregelen een duidelijk signaal richting de inwoners van de gemeente Veendam af te geven. Dat signaal is dat zij op de volledige steun van het gemeentebestuur kunnen rekenen als het gaat om belangenbehartiging in deze zeer complexe materie.