Job Westerhuis

Over Job Westerhuis

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Job Westerhuis has created 29 blog entries.

GB aan de bak met Bloemen.

Ons plan om onze nieuwe lijfspreuk “ met GB aan de bak “ aan de slag te gaan werd door de Corona-perikelen ernstig verstoord. De beperkende maatregelen die hiermee nog steeds gepaard gaan waren te ingrijpend om de kerngedachte achter onze actie, namelijk het nader  in gesprek gaan met de Veendammers,  in praktijk te brengen. ...

2020-07-04T16:52:39+02:0004 jul 2020|

Winningsplan Nedmag

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2020 stond het indienen van een voorlopige zienswijze door de gemeenteraad en het college ter discussie. Onze fractie is weliswaar niet unaniem maar wel in ruime meerderheid akkoord met bijgaand ingediende voorstel. Ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Nedmag – 29 juni 2020 Voorzitter, Ons wordt een concept zienswijze aangeboden op het ...

2020-07-01T06:57:59+02:0001 jul 2020|

Algemene Beschouwingen 29 juni 2020

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2020 bracht onze fractievoorzitter Christel Knot bijgaande algemene beschouwing voor het voetlicht. Voorzitter, Wat een bijzondere manier om deze algemene beschouwingen te mogen uitspreken. Niet in de raadszaal, niet tegenover de collega raadsleden en publiek,  maar tegen een scherm. Het is voor dit moment het nieuwe normaal geworden. En ...

2020-07-01T06:50:09+02:0001 jul 2020|

Koninklijke Onderscheiding

Wat een meer dan verdiende eer viel ons gewaardeerd lid Bert Kraan ten deel toen hij vorige week "op afstand" door onze burgemeester werd geïnformeerd over zijn benoeming als: Lid in de Orde van Oranje Nassau. We weten allemaal dat een dergelijke eer je niet zo maar wordt toebedeeld; daar moet je wel iets voor ...

2020-05-05T07:17:46+02:0005 mei 2020|

Gratis Inbreng Tuinafval

Een lang gekoesterde wens van Gemeentebelangen is in vervulling gegaan. We hadden het in ons verkiezingsprogramma meegenomen maar nu is het dan zover. Bijgaand het persbericht van onze gemeente: Persbericht Veendam, 9 maart 2020 Gratis grof tuinafval brengen voor inwoners Veendam Inwoners van de gemeente Veendam kunnen dit jaar gedurende twee weken gratis grof tuinafval ...

2020-03-09T18:52:31+01:0009 mrt 2020|

Regionale Energie Strategie:

De gemeenteraad van Veendam staat net als alle Groninger gemeenten voor de uitdaging te komen tot verstandige beleidskeuzes t.a.v. de Regionale Energie Strategie. Dit betekent dat er vanuit Veendam een helder antwoord moet komen hoe er concreet zal worden omgegaan met de afbouw van het gasgebruik en hoe verder invulling zal worden gegeven aan het ...

2020-03-01T11:37:40+01:0001 mrt 2020|

Afschaffing verhuurdersheffing

Onze fractie heeft samen met de collega's van de PvdA, V.V.D., en de SP de bijgaande motie ingediend. De raad van de gemeente Veendam in vergadering bijeen d.d. 27 januari 2020 Overwegende dat:  Woningcorporaties een voortrekkersrol hebben bij de transitie van de bebouwde omgeving en het leefbaar houden van dorp, stad en platteland.  ...

2020-01-27T21:19:31+01:0027 jan 2020|

Voortgangsproces Winningsplan Nedmag.

De gemeente Veendam heeft binnen haar gemeentegrenzen met meerdere vormen van mijnbouiw te maken. Al deze vormen de gaswinning, de zoutwinning en de gasopslag noemenwe “gestapelde mijnbouw”. Er zijn maar weinig plekken in de wereld buiten Veendam waar deze situatie zich voor doet; we kunnen derhalve spreken van een unieke situatie. Een deel van de ...

2020-01-19T11:56:10+01:0019 jan 2020|

Algemene ledenvergadering november 2019

Afgelopen woensdag 20 november was er de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze vergadering stond in het teken van aanpassingen van Statuten en Huishoudelijk reglement. Op zichzelf niet van die spetterende onderwerpen waar je lang bij moet gaan stilstaan maar voor de voortgang van GB wel degelijk belangrijk. De aanwezige leden waren verder getuige van ...

2019-11-21T07:40:18+01:0021 nov 2019|

Zoutwinning: Bewonersgroepen uiten hun grote zorgen.

De Bewonersgroep Borgercompagnie, de Bewonersgroep Golfeiland en een vertegenwoordiging van Stop de Zoutwinning waren, op hun eigen aangegeven verzoek, afgelopen donderdag 14 november te gast op een door onze fractie ingelaste extra hoorzittingsbijeenkomst met als gespreksonderwerp de problematiek rond de zoutwinning in relatie tot het recent ingediende nieuwe winningsplan van Nedmag. Deze bijeenkomst maakt voor ...

2019-11-17T08:41:59+01:0016 nov 2019|
Laad meer berichten
Ga naar de bovenkant