GemeenteBelangen Veendam

We zitten niet op onze handen.

Morgen 25 mei schrijven we in de gemeentelijke geschiedenis iets gedenkwaardigs. De gemeenteraad vergadert voor het eerst, gedwongen door de omstandigheden verband houdende met de Corona-beperkingen, digitaal. Een behoorlijk deel van werkend Nederland heeft de afgelopen weken kennis moeten maken met digitaal vergaderen en digitaal werken vanaf een thuiswerkplek. Naar het schijnt zijn de ervaringen daarin redelijk positief. Hoe het in de raadsvergadering zal gaan weten we morgenavond. De agenda is niet gevuld met zeer gevoelige kwesties; dus politiek gezien is het vooralsnog niet nodig om harde noten digitaal te kraken.

Zitten we in Coronatijd dan op onze handjes? Welnee, ook als fractie zijn we al meerdere keren digitaal aan de bak geweest met…… vallen en opstaan. En zeker zijn we aan de slag met meningsvorming en informatie delen over diverse diepgaande zaken die voor ons liggen en die binnenkort op de agenda komen te staan.

Enkele voorbeelden:

De voorjaarsnota zal binnenkort ter discussie staan.

Wat vinden we als fractie, maar ook als gemeenteraad,  van de op handen zijnde landelijke uitrol van het zgn. 5G-netwerk. Er leven bij onze fractie veel vragen in deze materie.

De wens van het huidige Provinciaal Bestuur inzake de RES (de Regionale Energie Strategie) om met zeer voortvarende wensen grote ambities waar te gaan maken gaat wat GB betreft erg ver. Het gewenste overleg met “de Ommelanden” schijnt er niet meer toe te doen. We bereiden ons als fractie voor om in deze materie vooral verstandige keuzes voor de gemeente Veendam te gaan maken die voor onze inwoners ook vooral “haalbaar” zullen zijn.

In het najaar zal bijvoorbeeld de problematiek rond de invoering van de omgevingswet de nodige energie van ons als fractie gaan vragen.

De bij de buurtbewoners van en bij  de C.W. Lubbersstraat aanwezige en geuitte zorgen omtrent de verkeerssituatie rond en bij de “Coop-supermarkt” is binnen onze fractie zeker reden tot verdiepende gesprekken over mogelijke oplossingen die verkeerstechnisch en juridisch de toets der kritiek moeten kunnen weerstaan. Samen met andere raadsfracties zijn we met de bewoners aldaar in gesprek.

Kortom: we hebben genoeg materie om aan de denkbeeldige vork te steken. Samen met u zijn we benieuwd hoe lang we deze situatie rond de getroffen maatregelen vol zullen moeten houden.

We blijven daarin ons best doen en hopen op betere tijden. En voor u als lezer? BLIJF GEZOND.