GemeenteBelangen Veendam

75 jaar Bevrijd en Corona

Momenteel leven we met elkaar in een voor naoorlogse generaties zeer ongekende periode. Onze samenleving verkeert thans in een zeer onwerkelijke situatie als gevolg van het nu nog moeilijk te bestrijden corona-virus. Bijzonder ingrijpende maatregelen zijn ons ten deel gevallen waar we met elkaar zeer onwennig maar wel grotendeels berustend mee om proberen te gaan. Als gevolg van het ongrijpbare karakter van het corona-virus zijn o.a. scholen op dit moment al drie weken gesloten, mogen verzorgenden in verpleeghuizen geen bezoek meer ontvangen, zijn alle grote evenementen de komende weken afgeblazen, is het vliegverkeer grotendeels stil komen te liggen, is de horeca grotendeels gesloten en geven we elkaar bij een ontmoeting op tenminste anderhalve meter afstand geen handen meer. De meeste werkenden in ons land proberen met vallen en opstaan thuis hun taak uit te voeren. Veel bedrijven verkeren inmiddels in grote moeilijkheden omdat produktie e.d. stil is komen te liggen en derhalve inkomsten niet meer binnenkomen en lasten en loon- en onkosten gewoon door blijven gaan. Op dit moment van schrijven is het dodental in Nederland als gevolg van de corona-crisis de 2500 gepasseerd en we weten absoluut nog niet waar dit gaat eindigen. Niet alleen Nederland kraakt in haar voegen; wereldwijd grijpt het virus om zich heen met overal zeer ingrijpende gevolgen.

Deze situatie heeft ook gevolgen voor de politiek in Nederland. Momenteel wordt er op een totaal andere manier bestuurd dan zoals we gewend zijn. Ons college van B en W in Veendam vergadert dagelijks inzake de stand van zaken binnen onze gemeente en in onze provincie en neemt met in achtneming van de richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio de nodige besluiten. Dat vergaderen vindt plaats via de digitale snelweg. Ook de fractie van Gemeentebelangen heeft reeds digitaal vergadert inzake een aantal in het oog springende zaken die de komende tijd op ons af zullen komen. (Hierover op een later moment meer.)

Op dit moment van schrijven is het 13 april 2020 Tweede Paasdag. Vandaag is het 75 jaar geleden dat Veendam door Poolse troepen onder leiding van Ritmeester Jan Salwa bevrijd werd van de Duitse overheersing die toen bijna 5 jaren had geduurd. Om dit feit te gedenken steekt Veendam op deze dag de vlag uit. Met de komst van de Poolse bevrijders kwam er een einde aan een periode van 5 jaren onderdrukking en beperking van bewegingsvrijheid. Op 5 mei vieren we landelijk het voor Nederland definitieve einde van de Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog van toen en de Corona-periode van nu zijn weliswaar totaal verschillende grootheden. Er is echter wel een kleine overeenstemming. Nederland staat momenteel letterlijk stil. We voelen nu een aantal weken de beperkingen aan bewegingsvrijheid bij een zogenaamde “intelligente lock-down”. Wat zullen die 5 jaren van toen lang geweest zijn.

Veel sterkte allemaal!!