GemeenteBelangen Veendam

Bewonersbijeenkomst Wijk en Buurtbeheer Wildervank

Op 5 februari organiseerde Wijk en Buurtbeheer Wildervank een informatieve avond voor de bewoners om met de uitgenodigde gemeentelijke raadsfracties in overleg te gaan over zaken die voor Wildervank belangrijk zijn. Een prima initiatief zo bleek want de toestroom van de belangstellenden was groot. Kennelijk waren er met de uitnodiging hoge verwachtingen gewekt bij de bewoners om van de raadsleden te vernemen hoe het met de voortgang van de ontwikkelingen in Wildervank is gesteld. Aan het begin van de avond werden de belangstellenden meegenomen in een heldere videobeschouwing met daarin veel terechte aandacht voor de verkeersproblematiek in Wildervank en met name de verkeersituatie nabij “de gele brug” en het winkelcentrum aan de Apollolaan. Daarbij werden de twee jaar eerder gedane bevestigingen van de toenmalige wethouders Wierenga, Hammenga en Schmaal om de problematiek met de nodige prioriteit op te pakken nog even voor het voetlicht gebracht. Terecht. Want gedane toezeggingen moet je nakomen. Na deze introductie kantelde de avond volledig doordat Wijk en Buurtbeheer bij de fractievoorzitters “verhaal” ging halen. “Welke plannen liggen er nu concreet op tafel om te komen tot een oplossing?” Om daarop als raadslid/fractievoorzitter antwoord op te kunnen geven moeten er wel plannen zijn; immers de raadsleden worden pas bij de plannen betrokken wanneer deze in een vergevorderd uitgewerkt stadium zijn, waarbij alle benodigde deskundigheid is verwerkt, om er vervolgens een definitief oordeel over te geven. Op dit moment zijn er nog geen concreet uitgewerkte plannen die voorliggen bij de gemeenteraad. Dus kon er door de fractievoorzitters geen duidelijk antwoord worden gegeven op deze vraag. Dit tot begrijpelijkerwijs groot ongenoegen van de zaal. Het stigma: De Gemeente doet niets Voor Wildervank werd zeer onterecht hiermee bekrachtigd. Bij een goede voorbereiding van Wijk en Buurtbeheer Wildervank had deze situatie niet hoeven ontstaan. En politiek Veendam is zeer begaan met de complexe situatie aldaar die niet zomaar is op te lossen. Groot was de verbazing in de zaal toen er door de organisatie alsnog een planschets werd geprojecteerd die kennelijk in het vooroverleg met de wijk al was besproken. Hoezo: er gebeurt niets met Wildervank…. De commotie werd nog groter toen er vanuit de zaal geopperd werd waarom de wethouders niet aanwezig waren; kennelijk interesseert het college de Wildervank-aangelegenheden niets ….. Het antwoord hierop is simpel: Wijk en Buurtbeheer had de wethouders niet uitgenodigd. Jammer. Het feit dat er een sfeer over de avond is komen te liggen die een zeer negatief beeld van de politiek in Veendam schetst is bijzonder vervelend en ook onterecht. Voor de aanwezige fractieleden van GB is deze avond de aanleiding om aan alle inwoners van Veendam en die van Wildervank in het bijzonder nogmaals te attenderen dat we graag met u als bewoners in overleg gaan en dat we ons blijvend hard willen maken voor de belangen van de wijk waarin u woont. We blijven ondanks de negatieve gevoelens bij de Wildervankers de problematiek nabij o.a. de Apollolaan prioriteit geven. Wij zoeken u niet alleen graag actief op; maar we stellen uw initiatief tot het stellen van vragen of melden van problemen zeer op prijs.