GemeenteBelangen Veendam

Geef uw mening over het Klimaatplan

De energietransitie; voor velen lijkt het nog ver weg.

Toch komt het snel dichterbij. U gaat het onder andere merken in de wijze waarop uw woning wordt verwarmd. Nu nog vaak op aardgas. Onderdeel van het klimaatplan is dat Nederland van het fossiele aardgas af gaat. 1,5 miljoen gebouwen aardgasloos in 2030, alle gebouwen (8 miljoen stuks) aardgasloos in 2050. Van de gemeente wordt verwacht dat zij in elke wijk de leiding neemt met een apart op de wijk gerichte aanpak. In overleg met bewoners en andere partijen gaat elke wijk van het aardgas af, de gemeente krijgt daarbij wettelijke bevoegdheid om dit af te dwingen. Uiterlijk in 2021 wordt elke gemeente geacht een lokaal energietransitieplan klaar te hebben, waarin bij voorkeur per wijk wordt bepaald wat de warmtebron wordt en per wanneer het gasnet wordt afgesloten. Het is het streven dat de investering in verduurzaming betaald kan worden uit de opbrengst van een lagere energierekening. Daarnaast wordt voor diegene die het zelf niet kan financieren de mogelijkheid van een gebouwgebonden lening aangeboden. Bijna iedereen heeft z’n zegje over het klimaatakkoord kunnen doen: het bedrijfsleven, milieuclubs, belangenverenigingen, ministers, fractieleiders en kamerleden die mee-onderhandelden aan ‘klimaattafels’. De kiezer zat echter niet vertegenwoordigd aan een klimaattafel om mede het beleid te kunnen bepalen. De kiezer mag wel grotendeels opdraaien voor de kosten. Op 24 augustus 2019 schreef het kabinet een ‘publieksconsultatie’ uit over dat klimaatbeleid. Deze publieksconsultatie lijkt zorgvuldig buiten beeld gehouden, er wordt geen ruchtbaarheid aangegeven. Voor het eerst mogen de burgers van Nederland iets zeggen over het klimaatbeleid dat zo ingrijpend is in hun levens. U mag iets vinden over de ´uitvoering´ van het beleid, niet over het beleid zelf, dat lijkt een voldongen feit. Op 4 oktober 2019 moeten reacties van burgers, bedrijven en belangengroepen al binnen zijn bij uw kabinet. Wij roepen bij deze iedereen op om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Of u nu voor, tegen of neutraal tegen het klimaatplan aan kijkt, laat u stem gelden:

https://www.internetconsultatie.nl/klimaatplan