GemeenteBelangen Veendam

Luisteren naar uw ervaringen mijnbouwactiviteiten.

De gemeente Veendam heeft als gevolg van haar geografische ligging te maken diverse aspecten van mijnbouwactiviteiten, die in een samenvattende beschouwing ook wel “gestapelde mijnbouw” wordt genoemd. Deze mijnbouwactiviteiten die in onze gemeente een rol spelen zijn uiteraard de gaswinning, alsmede de zoutwinning en sinds de laatste jaren ook de gasopslag. Binnen onze gemeente weten we dat er bij de inwoners vele zorgen zijn wanneer we de gevolgen van deze ondergrondse activiteiten in ogenschouw nemen. Zorgen die zeker terecht zijn, want ook in onze gemeente zijn er meldingen gedaan van zichtbare schade aan gebouwen als gevolg van o.a. de gaswinning en die ook door het Centrum van Veilig Wonen erkend zijn.

De gemeenteraad van Veendam heeft gelet op de ontwikkelingen van de gestapelde mijnbouw en wellicht ook de gevolgen hiervan, een sterke behoefte om van haar bewoners te vernemen hoe zij aankijken tegen deze problematiek en welke haar ervaringen tot dusver zijn met de eventuele gevolgen. Daartoe is er een bijeenkomst georganiseerd op maandag 13 mei in Van Beresteyn, waar,  daartoe opgeroepen via een advertentie in de Veendammer, een oproep via social-media en via de website van de gemeente Veendam,   inwoners van Veendam zich voor hebben kunnen aanmelden. De organisatie van de bijeenkomst is dusdanig opgezet dat een ieder ruim de gelegenheid krijgt zijn of haar zegje te doen in aanwezigheid van de voltallige raad. Een aantal bewoners waren te laat met aanmelden. Zij krijgen bij een eventuele tweede bijeenkomst zeker een uitnodiging. De verslaglegging van deze avond zal later worden gepubliceerd.

De bijeenkomst is in besloten kring en zal worden geleid door dhr. Henk Kosmeijer, (ex burgemeester van Marum).