GemeenteBelangen Veendam

Algemene Ledenvergadering 16 april 201

                

Afgelopen dinsdag 16 april heeft de Algemene Ledenvergadering van GemeenteBelangen Veendam plaatsgevonden in zalencentrum Dukdalf. Los van de meestal reguliere zaken die op een A.L. voorbij komen zoals verslagen van penningmeester, secretaris en kascommissie e.d. werd een stevig deel van de avond ingevuld met het voeren van overleg over de aangepaste statuten en het de aanpassingen in het huishoudelijk-reglement. Aanpassingen die in ons geval zeer te rechtvaardigen zijn vanwege de aard van de “oude” documenten, zoals bijvoorbeeld financiële benamingen in guldens e.d. Met de aanpassingen kunnen we weer een fiks aantal jaren vooruit.

Voorts kunnen we hier melden dat het bestuur ook een stevige wijziging heeft moeten ondergaan. Dit heeft vooral te maken met het opnemen in de statuten van de regel dat een bestuurslid in principe geen raadslid of wethouder kan zijn. Derhalve zijn de bestuursleden Bert Huizenga, Nico Zweerts de Jong en Adriaan Bleeker afgetreden en hebben we de nieuwe bestuursleden Robert de Jonge, Erik Brakert en Cor Huis van harte welkom geheten. Ook is er inmiddels een verdeling van taken vastgelegd en kunnen we bij deze melden dat Bert Huizenga is opgevolgd door Robert de Jonge als onze nieuwe voorzitter en dat Menne Bos het secretariaat onder de vleugels houdt en dat Andrea Horlings verantwoordelijk blijft voor de penningen.  (Op de foto de scheidende en de nieuwe voorzitter:)