GemeenteBelangen Veendam

Woordvoering Leer- en Sportpark 25 maart 2019

W

Voorzitter, eindelijk gaan we vandaag met elkaar in gesprek over de inhoud van het raadsvoorstel betreffende het Leer- en Sportpark. Over de communicatie is reeds genoeg gezegd en geschreven, voor een deel terecht. Maar deels is er ook een onjuist beeld ontstaan over de nut en noodzaak van het extra krediet en is deze door een aantal partijen misbruikt voor een discussie over het functioneren van dit college en haar bestuurders. 

Daarom ga ik nu graag nader in de op inhoud van het voorstel. Reeds in 2006 en in 2016 is in deze raad gediscussieerd over de fasering van de onderwijshuisvesting aan de Raadsgildenlaan. En is de wens uitgesproken om al het voortgezet onderwijs hier in de toekomst te realiseren. In 2016 werd bekend wat de kosten zouden zijn van het renoveren van de locatie Pinksterstraat: ruim 13 miljoen euro. Een fors bedrag dat geïnvesteerd zou worden in een verouderd gebouw. En daarbij slechts een deel van de opgave die ons te wachten zou staan, op zou lossen. De locatie aan de Raadsgildenlaan behoefde immers ook een grondige renovatie binnen afzienbare tijd.

Daarnaast hadden wij op het gebied van sportaccomodatie een opgave. Veendam 1894 zat reeds langere tijd te wachten op de aanleg van kunstgras. Een voorziening die wij in Wildervank met succes reeds hadden kunnen realiseren. Ook andere sportverenigingen kampten met verouderde accomodaties en hoge kosten zoals o.a. de judovereniging en de wielerclub.

En tot slot zijn wij als gemeente eigenaar van een voetbalstadion met bijbehorende voorzieningen, echter zonder actieve voetbalclub.

Het getuigde van inzicht en moed om al deze zaken destijds te combineren in een ambitieus plan: de realisatie van het Leer en Sportpark aan de Lange Leegte. Een plan waarin deze 3 facetten zouden worden gecombineerd en waarin het resultaat de som der delen zou overtreffen.

Uitgangspunten waren en zijn:  een eigentijds en duurzaam Leer en Sportpark welke bijdraagt aan talentontwikkeling van leerlingen en leefbaarheid in de gemeente Veendam.

Kortom de beste voorziening voor onze middelbare schooljeugd en sportieve veendammers. Onderwijshuisvesting en Sportvoorzieningen, daar gaat het hier om.

Ook wij waren onaangenaam verrast toen bleek dat onze ambities uit 2016 een stuk duurder uit zouden vallen, ruim 9 miljoen euro duurder. Hoe kan dat, was ook onze vraag. En kunnen wij dat betalen zonder ingrijpende maatregelen te moeten nemen?

Op deze vragen is inmiddels uitvoerig en gedetailleerd antwoord gegeven, openbaar en deels (begrijpelijk) vertrouwelijk. Deze laat zien dat de kostenstijging niet te wijten is aan verkeerde berekeningen in 2016. Maar een aantal andere oorzaken kent. De samenvoeging met het Ubbo Emmius, bekend geworden eind 2017, zorgt voor een significante uitbreiding met bijbehorende kosten. En ook de stijging van de bouwkosten in het algemeen en de aangescherpte eisen op o.a. het gebied van duurzaamheid en energieneutraal bouwen zorgen voor hogere kosten. Ook laten de stukken zien dat het college op alle mogelijke manieren scenario’s heeft doorgewerkt en doorgerekend om uiteindelijk te komen tot dit voorstel. Het beste voorstel met inachtneming van de destijds door u en ons geformuleerde uitgangspunten. Daarmee is ook direct een antwoord gegeven op de terechte vraag van een aantal collega’s in deze raad.

Is dit het beste voorstel vroegen zij zich af? Of is het tekenen bij het kruisje en moeten we daar maar op vertrouwen. Een terechte vraag waar nu een duidelijk antwoord op gekomen is.

Voorzitter, onderwijshuisvesting en sportvoorzieningen zijn geen overbodige luxe. Het zijn voorzieningen die horen bij de basisbehoeften en de basistaken van iedere gemeente. We investeren niet in stenen, maar in de toekomst van onze kinderen en de gezondheid van onze inwoners. Het Leer en Sportpark voorziet in die behoeften. Maar het is meer, het is een voorziening met ambitie en groei. Een voorziening met uitstraling, een omgeving die ook inspireert en motiveert. Die de link legt tussen leren en sporten en waarvan wij hopen dat die link in de toekomst door school en sportverenigingen nog verder uitgewerkt zal worden. Wij hopen dat het zal leiden tot een topsportklimaat waarin iedereen zijn of haar ambities kan waarmaken. Maar waar ook ruimte is en blijft voor de recreatieve sporter. Een plek van ontmoeting en plezier voor elke inwoner in deze gemeente.

Onderwijshuisvesting en sport zijn zaken waar wij als GemeenteBelangen graag in investeren. En wij zijn zeer verheugd dat, ondanks het extra benodigde krediet, wij dit kunnen realiseren binnen de bestaande begroting. Zonder extra bezuinigingen zonder extra belastingverhogingen. Binnen de bestaande begroting omdat wij door gezond financieel beleid voor het eerst in jaren weer een beetje structurele ruimte hebben om te investeren. Ik hoef u niet uit te leggen dat de 9 miljoen niet ergens op een plank ligt in dit gemeentehuis, maar dat wij de kapitaalslasten van die 9 miljoen moeten kunnen financieren. Het zou een ieder sieren om deze uitleg uit te dragen, aangezien de misverstanden hierover groot zijn. Investeren in het LSP gaat niet ten koste van zorg of andere voorzieningen. Elke suggestie in die richting is misleidend.

Tot slot voorzitter zou ik willen zeggen dat wij trots zijn op het feit dat wij als gemeente Veendam op eigen kracht kunnen investeren in de realisatie van het LSP, weliswaar in een wat versoberde vorm, maar met behoud van de uitgangspunten zoals we die destijds hebben geformuleerd.

En ik wil ook zeggen dat wij trots zijn op de deelnemers in het LSP,  de Winkler Prins in het bijzonder, maar ook het Ubbo Emmius en de sportverenigingen die bijdragen in het succes van het Leer en Sportpark.

Christel Knot

fractievoorzitter