GemeenteBelangen Veendam

Motie van afkeuring 25 maart 2019 (toelichting bij het indienen)

Wij zijn zojuist getuige geweest van een stukje politiek voor de bühne. Politiek gericht op scoren, gericht op het aanwakkeren van gevoelens van onrechtvaardigheid op basis van onjuiste conclusies, gericht op het beschadigen van het aanzien van bestuurders, het College en deze Raad.

Als raadslid beschik je over een grote mate van vrijheid en mag je, net als ieder andere burger in dit land, gebruik maken van het recht op vrijheid van meningsuiting. Maar bij dat recht hoort ook een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid houdt in dat je goed nadenkt over wat je zegt. Dat je niet oproept tot haat en onverdraagzaamheid, dat je je niet kwetsend of discriminerend uitlaat. Als raadslid gaat je verantwoordelijkheid nog een stuk verder. Als raadslid, gekozen volksvertengwoordiger, heb je een voorbeeldfunctie. Spreek je namens velen en tot velen. Als raadslid ben je verantwoordelijk voor de gevolgen van je uitlatingen. Deze uitlatingen mogen een mening verkondigen. Maar geen leugens, geen misleiding en geen aantasting van de goede eer en naam van personen in het openbaar bestuur of daarbuiten.

De afgelopen tijd heeft de heer Langen keer op keer uitlatingen gedaan die niet alleen aantoonbaar onjuist zijn, maar ook een sfeer creeëren van onverdraagzaamheid en leiden tot negatieve uitlatingen aan het adres van mijn partij en bedreigingen aan leden van het College. En hoewel we het inhoudelijk oneens kunnen en mogen zijn, een bedreiging aan een van ons is een bedreiging aan ons allemaal.

Want een ieder van ons moet zonder last en ruggespraak, maar met in aanmerking nemen van de integriteit van ons ambt, zijn of haar werkzaamheden kunnen uitoefenen.

Juist nu, in deze tijd, wordt duidelijk waar dit gedrag toe kan leiden. Juist nu moeten we als volksvertegenwoordigers staan voor een maatschappij waar we met elkaar samen leven en moeten we de dialoog aangaan op open en eerlijke wijze.

Als raad en raadsleden van de gemeente Veendam is het onze plicht om uit te dragen dat wij op respectvolle wijze, zowel voor persoon als mening met elkaar omgaan. Moeten wij een voorbeeldfunctie hebben richting onze inwoners als het gaat om gedrag en omgangsvormen.

Ik doe daarom een appèl op u als raadslid, maar ook als mens, om u uit te spreken tegen gedrag, tegen uitlatingen die dat geweld aan doen. Ik doe een beroep op u om toch vooral op te roepen tot een constructieve samenwerking  en een eervolle wijze van uitoefening van het raadslidmaatschap.

Daarom dien ik een motie van afkeuring in tegen het gedrag en de uitlatingen van de heer Langen, fractie VUK

Christel Knot

fractievoorzitter