GemeenteBelangen Veendam

Extra Raadsvergadering Sport Leerpark n.a.v. foutieve publicatievolgorde:

De extra ingelaste raadsvergadering inzake de bedenkelijke berichtgeving over de sterk oplopende oprichtingskosten van het geplande Sport Leerpark was voor onze fractievoorzitter reden het volgende betoog te houden:

Spoeddebat 25-02-2019 Net als andere redelijke partijen in deze raad betreuren wij de gang van zaken omtrent het naar buiten brengen van het persbericht over het LSP. Als raadsleden willen wij als eerste geïnformeerd worden over zaken, alvorens ze naar de pers gaan. Wij dringen daarom aan op een grondige evaluatie van de processen en betere afspraken voor de toekomst zodat dit nooit weer zal gebeuren. Afstemming tussen College, Griffie, Communicatie en Raad moet goed zijn. De fouten die afgelopen dinsdag zijn gemaakt, waren onmiddelijk aanleiding voor een aantal fracties om een spoeddebat aan te vragen. Een spoeddebat over de communicatie in deze zaak. Dat begrijpen wij, hoewel wij het middel van een spoeddebat niet gekozen zouden hebben. Afspraken over procedures en verbeteringen daarvan hadden ook elders gemaakt kunnen worden. En over de inhoud van het aangekondigde raadsvoorstel wordt nog uitgebreid gesproken op 4 maart in de commissie Fysiek en op 25 maart in de Raadsvergadering. Inhoudelijk konden we dinsdag namiddag namelijk ook nog niet kennis nemen van de betreffende stukken. Dit weerhield de fractie van de SP er niet van om alvast naar buiten te komen met een persbericht. Over communicatie gesproken! Zonder enige inhoudelijke kennis van de stukken werden al conclusies getrokken, beschuldigingen aan het adres van de wethouder geuit en kreeg GemeenteBelangen ook nog een veeg uit de pan. Communicatie betekent bij de SP kennelijk het doen van suggesties en insinuaties. Want op feiten kunnen en willen zij zich niet baseren. Die komen hen niet zo goed uit. Zoals de antwoorden op de vragen van 22 januari over het LSP hen ook niet goed uitkwamen. Want als ze niet het antwoord krijgen dat ze willen, kunnen ze er niets mee. De SP acht het beter om de wethouder te verwijten dat hij: • Wederom een loopje neemt met de democratie • Hij zich niet fatsoenlijk laat controleren door de volksvertegenwoordiging • Hij wijkt voor de raad • En vooral geïnteresseerd is in het mediabeeld rondom zijn persoon Geen enkele onderbouwing voor deze beweringen. Daar kunnen WIJ dus niet zoveel mee. De SP besluit met de opmerking dat zij de actieve waakhond zal zijn die goed op de centen en acties van bestuurders past. Dan vraag ik mij toch af wat zij daar mee bedoelen voorzitter. Want controleren is inderdaad een taak voor ons als volksvertegenwoordigers. En er zijn op financieel gebied momenten waarop je deze taak tot op de punt en komma kunt uitvoeren. Zoals bij de behandeling van de najaarsrapportage en de begroting in november vorig jaar. Dit zijn de vragen die de fractie van de SP toen heeft gesteld: helemaal niets. Geen enkele vraag. Men had het toen druk met andere opdrachten vanuit het partijbureau, iets met schimmel. Maar laten we vooral ook even stil staan bij de vooruitziende blik van de heer Langen namens de fractie VUK. Zij scoren ook hoog als het gaat om hun controlerende rol. Ook geen vragen over de begroting. Maar de heer Langen gaat nog een stapje verder. Enkel op basis van het persbericht kondigt hij dinsdag reeds een motie van wantrouwen aan tegen wethouder Schmaal. Zonder kennis te nemen van de onderbouwing, want wie is er nu geïnteresseerd in de feiten? Als je enige tactiek is om door stemmingmakerij politiek te bedrijven? Er is vanavond met veel bombarie een groot circus opgetuigd. Pers is naar het gemeentehuis gelokt met het vooruitzicht dat er even stevig gediscussieerd zou worden over de extra uitgaven voor het LSP. Niets is minder waar! Er is slechts een debat aangevraagd over de wijze van communiceren. Over de inhoud gaan we het nog hebben, daar is geen spoeddebat voor nodig. Het raadsvoorstel staat namelijk geagendeerd voor de commissie Fysiek op 4 maart en de raad op 25 maart. Dat was maandagavond al besloten. Daar waren SP en VUK ook bij. Maar dat is het vermelden niet waard in een persbericht. En laten we het dan vooral over de inhoud gaan hebben. En niet over de haast pathetisch drang van de SP om toch vooral alles wat GB is en bovenal de GB wethouder te willen beschadigen. Dat was immers ook al de inzet bij de verkiezingen in 2018: Gemeentebelangen moet uit het gemeentebestuur. Dat was de kop van de verkiezingskrantjes die in Veendam verspreid werden. We hebben allemaal gezien waar dat toe heeft geleid: de SP verloor een zetel en wij wonnen er een. Daarmee hebbben we 7 zetels, een derde van de zetels binnen deze raad. Wij zijn gekozen op basis van een programma en een partij die staat voor en sterke en financieel gezonde gemeente. Wij zijn een partij die Veendam nog verder wil ontwikkelen. Die wil investeren in de toekomst. En in die toekomst hoort het beste voortgezet onderwijs dat wij kunnen bieden, in de beste voorzieningen die wij kunnen bieden. Waar toekomstige generaties veendammers de beste voorbereiding krijgen op hun toekomst. Een omgeving waar veendammers kunnen sporten en bewegen. Waar sportiviteit, gezondheid en gemeenschapszin hand in hand gaan. Een Leer en Sportpark waar wij met zijn allen trots op mogen zijn. Dat is wat wij willen realiseren voor Veendam, met alle partijen die dit onderschrijven, zowel uit de huidige als vorige coalitie. Want daar zijn WIJ volksvertegenwoordiger voor. Christel Knot fractievoorzitter