GemeenteBelangen Veendam

Algemene Ledenvergadering 13 november 2018

Op de 13e november hield GemeenteBelangen een Algemene Ledenvergadering in het zalencentrum Dukdalf. De vergadering kon zich verheugen op een goede opkomst van de leden die gedurende de avond werden bijgepraat over diverse ontwikkelingen binnen onze partij.

Zo werd uitvoerig stil gestaan bij de organisatie van de afgelopen verkiezingen en deden de verschillende deelvoorzitters verslag van de gang van zaken van bijvoorbeeld de Verkiezingskrant, de Reclamecampagne en de inhoud van ons Verkiezingsprogramma.

Ook was er voor het Bestuur het nodige te doen met betrekking tot het aftreden van een drietal leden, zijnde: Bert Huizenga, Nico Zweerts de Jong en Adriaan Bleker. Er hadden zich voor de vergadering een drietal leden aangemeld om eventueel zitting te willen nemen in het Bestuur; te weten, Erik Brakert, Robert de Jong en Cor Huis. De vergadering ging akkoord met de benoeming van de drie nieuwe bestuurskandidaten. De komende maanden zullen de oude en nieuwe bestuursleden eerst nog even samen werken alvorens de nieuwe samenstelling met taakverdeling bekrachtigd zal gaan worden. Hieraan is ook een vernieuwing van de huidige Statuten en Huishoudelijk reglement verbonden.

Ook werd er vooruit gekeken naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten waar ons Groninger Belang weer aan zal deelnemen.

Bijgaand het “oude” en meteen ook “nieuwe” bestuur.