GemeenteBelangen Veendam

Werkbezoek Tuinrecreatie Borgerswold.

Zaterdag 22 september is een deel van onze fractie op werkbezoek geweest bij het volkstuincomplex in het Borgerswold. Onder de bezielende inspiratie van Hessel Nieboer bruist het van de activiteiten op het complex. Was het complex als geheel een aantal jaren geleden nog een wat troosteloze en inspiratiearme omgeving, nu zien we een en al activiteit van vele enthousiaste tuinrecreanten met daaraan vastgekoppeld mooie oogstresultaten.

Doel van ons bezoek was vooral om kennis te nemen van de gedane stappen op het gebied van de “Jeugdtuinen” en de voortgang van de bouw van een heuse bijenstal, mede gefinancierd uit het door GB gepromote fonds Burgerparticipatie.

Onze fractie werd breed bijgepraat door de heer Nieboer en samen hebben we uitvoerig van gedachten gewisseld over de eventuele verdere uitbouw van het zo belangrijke initiatief om de schooljeugd breder en beter te betrekken bij de “Jeugdtuinen” samenhangend met de doelstellingen vanuit Milieueducatie. De bijgaande foto’s geven een indicatie van de resultaten en de voortgang.