GemeenteBelangen Veendam

Na het zomerreces.

We pakken de politieke draad weer op na een zomervakantie die we nog lang zullen blijven herinneren. Voor een ieder was het vooral een warme en droge zomer. Voor Gemeentebelangen kwam daar het overlijden van Rudolf Feijen bij als een zwaar dieptepunt. De draad oppakken zonder hem is best even wennen.

We willen u echter bij deze graag informeren omtrent een aantal veranderingen binnen het politieke spectrum in Veendam. De gemeenteraad heeft besloten om niet meer met 3 commissies de raadsvergaderingen voor te bereiden maar met 2 commissies; te weten:

  1. De Commissie Sociaal
  2. De Commissie Fysiek

Was het voorheen zo dat we per commissie vaste leden hadden, nu kunnen er, afhankelijk van de onderwerpen die besproken worden, commissieleden worden aangewezen binnen de fracties die met de nodige expertise en affiniteit per onderwerp de desbetreffende fracties mogen vertegenwoordigen.

Derhalve zijn er op 3 september een behoorlijk aantal nieuwe commissieleden beëdigd. Voor Gemeentebelangen hebben we de volgende verdeling gemaakt:

 

Fractie-en raadsleden

Christel Knot, Bert Kraan, Nick van Woerkom, Job Westerhuis, Martine Zweerts de Jong en Bert Huizenga; (Nico Zweerts de Jong ter vervanging Rudolf Feijen)

Schaduwfractie en commissieleden

Nico Zweerts de Jong, Cor Huis, Robert de Jonge, Menne Bos, Dennis Pots en Jeroen Woudstra

Schaduwfractieleden

Adriaan Bleeker

 

 

 

Bezetting Raadscommissies:

 

Rekenkamercommissie                                Vacant

Accountantscommissie                                Nick van Woerkom

Werkgeverscommissie                                 Christel Knot

Vice voorzitter Raad                                    Job Westerhuis

 

Commissie Fysiek                                         Commissie Sociaal Domein

Christel Knot                                                  Job Westerhuis (voorzitter)

Robert de Jonge                                            Bert Huizenga

Martine Zweerts de Jong                              Bert Kraan

Menne Bos                                                    Nick van Woerkom

Nico Zweerts de Jong                                    Dennis Pots

Cor Huis

Jeroen Woudstra