GemeenteBelangen Veendam

Overlast Borgerswold weerbarstig.

In het vorige artikel hebt u kunnen lezen hoe wij een eerste begin hebben willen maken met het nader bekijken en ervaren op lokatie van evt. vormen van overlast in het Borgerswoldgebied. Er zijn meerdere raadsfracties die zich zorgen maken omtrent de huidige vormen van overlast in het gebied. Inmiddels is er vanuit de gemeente begonnen met het actief inzoomen op de problemen als gevolg van overlast,  d.m.v. het op gang brengen van gesprekken met omwonenden en de veroorzakers van de overlast.  Doel is natuurlijk om op een verstandige wijze de veroorzakers van de overlast in te laten zien dat er grenzen zijn aan de mate waarin je je met een auto beweegt op de diverse wegen en parkeerplaatsen in het park en hoe je je vervolgens gedraagt daar waar het gaat om het produceren van muziek in hoge geluidsvolumes. Overigens kan ook genoemd worden dat sommige “jeugdige” bezoekers aan het park zich te buiten laten gaan met diverse vormen van vernielingen. Binnenkort is het de bedoeling om samen met de doelgroepen aan een barbecue deel te nemen.

Inmiddels is bekend geworden dat er ondanks de genomen initiatieven de mate van overlast weer behoorlijk aan het toenemen is. Deze constatering is pijnlijk. Hoog tijd dus om steviger in te grijpen in vergelijking met het tot dusver gevoerde beleid. U kunt er verzekerd van zijn dat er  vanuit de GB-fractie samen met meerdere raadsfracties initiatief zal worden genomen om op korte termijn te bewerkstelligen dat de inmiddels grote mate van overlast hoe dan ook aan banden zal worden gelegd.

Job Westerhuis